kinguin loginВнимание!От 1 Януари Европейския Съюз променя данъчните разпоредби.Моля изберете съответния данъчен регион.

Започни да продаваш

Sign in
arrow login
100% verified sellers
A money back guarantee
KBP dedicated deals
Priority with our Customer Service

Hidden Object Игри

US$ US$
Още опции

119 oткрити резултати

Base Game
Eventide: Slavic Fable Steam CD Key
  • Region free
Base Game
9 Clues 2: The Ward  Steam CD Key
  • Region free
Base Game
Mind Snares: Alice's Journey Steam CD Key
  • Region free
Base Game
Dark Arcana: The Carnival Steam CD Key
  • Region free
Base Game
Hidden Object Bundle 5 in 1 Steam CD Key
  • Region free
Base Game
Runaway Express Mystery Steam CD Key
  • Region free
Base Game
The Secret Of Hildegards Steam CD Key
  • Region free
Base Game
Abyss: The Wraiths of Eden Steam CD Key
  • Region free
LIveChat
Ако промените страната на пребиваване, цената на дребно ще включва приложимия за тази държава данък, или никакъв данък, ако е извън ЕС.
Разбирам
Според Регламента за изпълнение на Съвета (ЕС) №1042/2013 на 7 Октомври 2013 година за промяна на Регламента за изпълнение (ЕС) №282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги. От 1 Януари 2015 г., електронните услуги, винаги ще се облагат с данък спрямо държавата, в която се намира клиента.

За потребители в ЕС:
Трябва да се начисли данък в държавата от ЕС, където се намира клиента.

За бизнес в ЕС:
Не се начислява такса. Клиентът трябва да отчита таксите (механизъм за самоначисляване)

За клиенти извън Европейския Съюз не се начислява такса.
Разбирам