kinguin loginObservera!Från och med 1:a januari ändrar Europeiska Unionen skatteregler.Var god och välj ett lämpligt skattområde nedan.

Start selling now

Registrera dig
arrow login
Kundtjänst
Frågor och svar
Frequently Asked Questions
Create a Ticket
Kort svarstid!
Chat online

Välkommen till www.kinguin.se. Kinguin Digital Limited och/eller sina affiliates (kallad oss, vår eller “Kinguin.net/se”) förser webbplatsfunktioner och andra tjänster till dig när du besöker eller handlar på www.kinguin.net/se (“webbplatsen”), använder våra produkter eller tjänster, eller använder programvara tillhandahållen av oss i samband med någon av ovanstående (Kollektivt “Tjänsterna”). Kinguin.net/se tillhandahåller Tjänsterna till dig ämnat med förbehåll för de villkor som anges i detta dokument.

Regler och Villkor

VÄNLIGEN LÄS NOGA FÖLJANDE REGLER OCH VILLKOR INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA!

Detta dokument utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig som användare av webbplatsen (hädanefter definierad som dig, din, Användar eller säljare, i förekommande fall kan vara) och Kinguin.net/se

1. Tillämplighet och Godkännande av reglementena

1.1 Användningen av Tjänsterna och / eller tillgång till webbplatsen är med förbehåll för de villkor som finns här, inklusive sekretessreglerna, produkt noteringsreglerna och alla andra villkor i samband med användningen och / eller driften av webbplatsen som kan publiceras från tid till annan av Kinguin.net/se. Detta dokument och alla övriga regler och villkor på webbplatsen är hädanefter allmänt kallade "förordningarna". Genom att använda webbplatsen eller tjänster ger du samtycke till att bindas av dessa förordningar. Härmed begärs att inte använda webbplatsen eller en tjänst om du inte godkänner förordningarna.

1.2 Användare får inte använda tjänster och accepterar förordningarna om de (a) är inte av åldern att underteckna ett giltigt avtal med Kinguin.net eller (b) är inte tillåtet att använda tjänsterna i enlighet med lagarna i Hong Kong särskilda administrativa region Folkrepubliken Kina ("Hong Kong") eller något annat land / region, inklusive land / region där finns användares bostad och där tjänsterna används.

1.3 Användare erkänner och accepterar att Kinguin.net/se kan göra några ändringar i sin webbplats och tjänster. Sådana ändringar kommer att återspeglas i Förordningarna om detta. Genom vidare användning av en sådan webbplats och Tjänster ger du samtycke till att bindas av alla ändringar som kan påverka Användaren.

1.4 Reglementena skall skrivas på engelska. I händelse av att Reglementena översätts till andra språk och föreligger någon inkonsekvens mellan den version på engelska och en sådan översättning, skall den engelska versionen vara bindande den versionen.

1.5 Användare kan underteckna med Kinguin.net/se eller våra partners, via Internet eller på annat sätt, ett separat avtal för vissa tjänster som tillhandahålls av Kinguin.net/se. (Ytterligare bestämmelser). I händelse av konflikt eller diskrepans mellan Reglementena och Ytterligare bestämmelser, ska de Ytterligare bestämmelserna härskar framför Reglementena när det gäller den specifika tjänst (er).

1.6 Reglementena kan ändras ensidigt av en behörig person (er) Kinguin.net/se skriftlig.

1.7 När du använder några Tjänster eller skicka en e-post till oss kommunicerar du elektroniskt med oss. Vi kommunicerar med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på webbplatsen eller genom andra Tjänster. För kontrakts syften, du samtycker till att få meddelanden från oss elektroniskt och du överens om att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation vara skriftligt , om inte obligatoriska gällande lagar kräver uttryckligen en annan form av kommunikation.

2. Serviceavgifter

2.1 Att följa med Kinguin.net/se och köpa produkter till försäljning på webbplatsen är gratis. Vi tar ut avgifter för att använda Tjänster till exempel att placera produkter till Salu på webbplatsen. När du lägger en produkt till salu eller använder andra betalda Tjänster ger du ditt samtycke skall tas ut i enlighet med de villkorna som anges i vår Prislista som kan ändras från tid till annan av oss.

2.2 Ändringar i Prislista träder i kraft när att ge en två-veckors uppsägningstid till användare genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen. Serviceavgifter kan tillfälligt avbrytas i reklamsyfte (t.ex. gratis budgivning dagar) eller nya tjänster. Sådana ändringar träder i kraft när en tillfällig kampanjperiod eller nya tjänsten annonseras på webbplatsen.

2.3 Alla avgifter är denominerade i euro, annars förändringar kommer att meddelas. Användaren är skyldig att betala sådana avgifter och skatter har samband med sin användning av Tjänsterna i tid. Om vissa betalningsmetoder misslyckas eller en faktura är försenad, så är vi fria att kräva betalning genom annan metod som från tid till annan utses av oss och kommuniceras till berörda användare. (Detta inkluderar val av annan betalningsmetod (er), eller betalning till vår utsedda inkassobyrå eller juridiska ombud).

2.4 Användaren måste logga in på tillgång och använda webbplatsen. Kinguin.net/se förbehåller sig rätten att begränsa tillgången till eller avbryta tillhandahållandet av Tjänster (inklusive, men inte begränsat till funktioner och / eller drag av webbplatsen) utan förvarning till dig i förväg.

2.5 Tjänsterna (eller någon annan funktionalitet införlivas i webbplatsen) kan vara olika för olika länder eller regioner. Ingen garanti ges till den effekt som en Tjänst eller funktionalitet av en viss typ eller räckvidd kommer att vara tillgänglig för alla användare. Kinguin.net/se kan, efter eget gottfinnande, begränsa, avböja eller skapa en ny åtkomstnivå om användningen av Tjänster (eller någon annan funktionalitet införlivas webbplatsen) för olika användare.

2.6 Kinguin.net/se har rätt att införa, ändra eller öka avgiften för ålägga regler och villkor för användning, skjuta upp eller avbryta några Tjänster (eller någon funktionalitet införlivas i en Tjänst / webbplatsen) utan förvarning, exklusive betalda tjänster.

2.7 Alla avgifter och kostnader samt betalningsvillkor visas i vår Prislista.

2.8 Du kan återbetala betalningar upp till 60 dagar efter transaktionsdagen .

3. Allmänna regler och villkor för användning

3.1 Under förutsättning att du följer Reglementena och din betalning av eventuella avgifter, Kinguin.net/se eller dess innehållsleverantörer ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens att få tillgång till och göra personliga och icke-kommersiell användning av Tjänsterna

3.2 Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig i dessa Användarvillkor eller någon Tjänstevillkoren är reserverade och behålls av Kinguin.net/se eller dessa licensgivare, leverantörer, förläggare rättighetsinnehavare eller andra innehållsleverantörer .

3.3 Du får inte missbruka Kinguin.net/se Tjänsterna. Du får använda Kinguin.net/se tjänster endast är tillåtet enligt lag. Tillstånden beviljas av Kinguin.net/se upphöra om du inte följer de reglementena eller lagarna.

3.4 Användaren accepterar att använda webbplatser och tjänster enbart för deras personliga syften. Användaren får inte (a) duplicera, kopiera, ladda ner, sprida, sälja, distribuera eller sälja några Tjänster, information, texter, grafik, videoklipp, ljud, filmmanus, filer, databaser eller listor som helst tillgängliga på eller via Webbplatser (Webbplatsinnehåll) och (b) duplicera, kopiera, ladda ner, sammanställa eller på annat sätt användas för i kommersiellt syfte ett Webbplatsinnehåll som är konkurrenskraftigt till Kinguin.net/se eller använda webbplatsnnehålletet i något annat kommersiellt sätt. Det är förbjudet att hämta webbplatsinnehåll systematiskt skapa eller sammanställa, antingen direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas och katalog (med hjälp av robotar, sökmotorer, automatisk eller manuell enheter) utan skriftligt tillstånd från Kinguin.net/se. Användningen av något innehåll eller material som finns från webbplatser i syften som inte avses i reglerna är förbjudet.

3.5 Användaren är skyldig att bekanta sig med Kinguin.net/se Personlig information SkyddsPolicy som specificerar alla detaljer om hur man kan skydda och Användarpersonliga information som är i besittning av Kinguin.net/se och våra partners. Genom att använda webbplatsen eller Tjänster ger du ditt samtycke att följa och vara bunden av regler och villkor för skydd för personuppgifter och alla tillämpliga regler och Policy avseende skydd för personuppgifter .

3.6 Kinguin.net/se får ge användarna tillgång till innehållet, produkter eller tjänster som erbjuds av andra leverantörer via hyperlänkar (i form av ord länkar, banners, kanaler eller vad), API och platser av sådana leverantörer. Det rekommenderas att läsa Reglementena i sådana platser och deras sekretesspolicy innan du börjar använda sådana platser. Användaren informeras om att Kinguin.net/se har ingen kontroll över de webbplatser som ägs av andra leverantörer, inte heller Kinguin.net/se övervaka sådana webbplatser eller är skyldig att användare för sådana webbplatser, deras innehåll eller de produkter eller tjänster som är tillgängliga från sådana webbplatser.

3.7 Användaren samtycker till att han / hon inte kommer att vidta några åtgärder för att kompromettera integriteten hos datorsystem eller nätverk som tillhör Kinguin.net och / eller någon annan användare eller att få obehörig tillgång till sådana datorsystem eller nätverk.

3.8 Användaren samtycker till att han / hon inte kommer att vidta några åtgärder för att kompromettera integriteten hos Kinguin.net kommentar system såsom publicera en positiv kommentar med en annan medlem ID eller genom tredje part eller skicka en ogrundad negativ kommentar på någon annan användare.

3.10 FÖRBESTÄLLNINGAR. Du får avbryta förbeställningen närsomhelst upp till tre dagar före datumet för den spelfrisättning (utan varje aktiveringsnyckel i samband med produktfrisätts i förväg). Ansökningar om återbetalning fyllda under de senaste 3 dagarna får inte godtas. Det priset som anges i pre-order är ett garanterat pris. Vi kommer inte att be dig om fler betalningar efter det att produkten release. När spelet frisätter får du en nyckel i en ny beställning.

3.11 Användning av obehöriga manus, program, och manipulera priserna genom inofficiella hackar / bottar på plattformen Kinguin är förbjudet och får leda till att kontot avslutning och utebliven betalning av på grund av medel (pengar) för sålda varor.

3.12 I fall av en bristande leverans av pre-order produkter av säljaren till en Releasedag 00:00 CET, skall säljaren debiteras 1000 € platt straffavgift + 5% av den totala förlorade inkomster från förbeställningar inkomster.

4. Användarkonton

4.1 Användaren måste prenumerera / registrera sigsjälv till / med Webbplatsen för att få tillgång till och använda vissa Tjänster. Alla användare som har avslutat prenumerationen / registrering får hädanefter även kallad "medlem". Om inte annat är tillåtet enligt Kinguin.net/se bör en Användare teckna och hålla bara en användarkonto. Kinguin.net/se kan stänga eller avbryta ett användarkonto om Kinguin.net/se skäligen misstänker att Användaren har anslutit sig till eller styr två eller flera användarkonton. Kinguin.net/se får avslå en användarregistreringsansökan utan att ange skäl.

4.2 Efter prenumeration på en Webbplats, ska Kinguin.net/se öppna ett konto och tilldela ID och lösenord (som skall utses av användare under registreringsprocessen ) till varje registrerad användare. Kontot kan inkludera en e-postfunktion med en begränsad kapacitet för att skicka och ta emot e-post.

4.3 ID och lösenord kombination är unik för varje konto. Varje användare är själv ansvarig för att hålla hemlig och skydda sina eget ID och lösenord och för alla åtgärder som vidtas som en del av sitt konto. Varken Användaren har rätt att dela, överlåta eller tillåta användning av deras konto, privata ID eller lösenord av någon annan person som helst. Användaren förbinder sig att meddela Kinguin.net/se omedelbart om varje obehörig användning av sina lösenord eller konto eller något annat brott mot säkerhetsreglerna på sitt konto.

4.4 Användaren förbinder sig att anse alla åtgärder som vidtas som en del av sitt konto (inklusive spam, publicering av information om andra företag, klicka för att acceptera ytterligare arrangemang, abonnemang till eller frysning av andra tjänster, e-post eller sms via kontot) som har godkänts av Användaren.

4.5 Användaren är medveten om att dela sitt konto med andra människor eller ge tillgång därtill för många andra än användaren personal människor får orsaka obotliga skador på Kinguin.net/se eller andra användare på webbplatsen. Användaren är skyldig att skydda Kinguin.net/se, våra partners, tjänstemän, personal, agenter och representanter mot förluster och skador (inklusive icke-finansiella) som orsakas av användning av sina konto av flera användare. Användaren samtycker också att om deras konto delas av flera personer eller det är omöjligt att hålla den säker, tar Kinguin.net/se inte ansvar för förlust eller skada orsakad av att kompromissa med säkerheten och har rätt att avbryta eller avsluta ett sådant användarkonto utan att vara skyldig till Användaren.

4.6 Du måste tillhandahålla dina fullständiga namn, nuvarande adress, en giltig e-postadress och annan information som behövs för att slutföra registreringsprocessen . All information som du lämnar ska vara sann, korrekt, aktuell och fullständig.

4.7 Väl överförts kan ditt leverantörs namn inte ändras. Att ändra namnet är möjlig endast i vissa fall och alltid gjort av Kundservice avdelningen.

5. Säljarens skyldigheter

5.1 "Säljaren" definieras som alla användare som sätter sina produkter till försäljning på webbplatsen. Varje Säljaren representerar, garanterar och erkänner att (a) har full kapacitet och rätten att acceptera Reglementen, utfärda tillstånd och godkännanden och ta dessa skyldigheter; (B) ska använda webbplatser för företagsändamål; och (c) den adress som säljaren under registreringsprocessen är platsen av sin verksamhet. På grund av detta antagande, ska någon samarbetsvillig division eller dotterbolag inte anses vara separata enheter; den registrerade platsen för bolaget anses vara huvudkontor.

5.2 Säljaren är skyldig att tillhandahålla information eller handlingar som rör deras verksamhet, företag eller produkter / tjänster som en del av abonnemanget till webbplatsen. Varje Säljaren representerar, garanterar och erkänner att (a) dessa information och handlingar som lämnats in under registreringsprocessen eller ytterligare användning av webbplatser eller Tjänster är sanna, korrekta, giltiga och fullständiga; och (b) Säljaren ska rapportera alla ändringar i dokument enligt för att hålla dem sanna, giltiga och fullständiga.

5.3 Vid tidpunkten för att beviljas ett konto är säljaren överens om att hans/hennes kontaktuppgifter ska ingå i den Säljaredatabasen och Kinguin.net/se och dessa partners ska ge sådana kontaktuppgifter till andra användare eller på annat sätt bearbeta sin personliga information i enlighet med sekretesspolicyn. .

5.4 Varje Säljaren representerar, garanterar och erkännter att (a) de ska vara personligt ansvariga för att säkra alla nödvändiga tredjepartslicenser och tillstånd för innehållet som ska lämnas in, offentliggörs och presenteras av Säljaren; (B) inget av innehåll som skickas, publiceras och presenteras av Säljaren inte inkräktar eller bryter mot tredje part upphovsrätt, patent, varumärken, varunamn , affärshemligheter eller andra tredjeparts upphovsrätt eller moraliska rättigheter som helst (tredje part rättigheter); och (c) Säljaren har rätt att sälja, marknadsföra, distribuera eller export, erbjuda om försäljning, marknadsföring eller distribution eller använda av produkter och tjänster som beskrivs i Bid innehåll och nämnda försäljning, marknadsföring, distribution eller export inte bryter mot tredje parts rättigheter.

5.5 Dessutom varje säljare representerar, garanterar och erkänner att egendomen på försäljning som de skickar, presenterar och publicerar:

a) ska vara autentisk, lämplig, full och laglig;

b) ska inte vara falsk, bedräglig eller opålitlig;

c) inte innehåller information som är ärekränkande, hotande, trakasserande, obscent, kontroversiell, stötande, uttrycklig eller diskriminerande att någon minoritet;

d) inte innehåller information som är diskriminerande eller främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;

e)inte bryter mot Riktlinjer för lösenord, Reglementena eller eventuella andra Ytterligare arrangemang;

f) inte överträder några tillämpliga lagar eller reglementena (inklusive men inte begränsat till regler om exportkontroll, skydd av konsumenternas rättigheter, illojal konkurrens eller bedräglig reklam) eller främjar något beteende som kan kränka eller bryter mot gällande lagar eller bestämmelser;

g) inte kopplar, antingen direkt eller indirekt, till alla webbplatser) som kan innehålla innehåll bryter mot Reglementena.

5.6  Varje säljare representerar, garanterar och erkänner att de:

a) ska vidta alla åtgärder när besöker webbplatser i enlighet med gällande lagar och reglementena,

b) ska behandla andra Webbplatsanvändare i god vilja;

c) ska vidta alla åtgärder i enlighet med de här Reglementena, andra dokument och tillämpliga Ytterligare arrangemang;

d) inte ska använda de webbplatserna eller några platser för förskingring eller missbruk av andra användare (t ex försäljning av stulen egendom, användning av stulna kredit / betalkort);

e) inte ska bekänner sig som någon eller något annat eller förvränga sina uppgifter eller förbindelser med någon eller något annat;

f)  inte ska engagera sig i spam och nätfiske (skaffa information falskt);

g) inte  ska engagera sig i någon annan olaglig verksamhet (inklusive brott, kränkningar, etc.) eller uppmuntra eller förmå att begå olagliga handlingar;

h) inte ska engagera sig i något försök att reproducera, använda eller förskingra några juridiskt reserverade Kinguin.net adresskataloger, databaser och lösenordslistor;

i) inte ska använda någon datavirus eller någon annan destruktiv utrustning eller kod för att förstöra, sabotage, avlyssna eller lämpliga någon programvara eller maskinvara, uppgifter eller personlig information som helst;

j) inte ska försöka att kompromettera integriteten av data, system eller nätverk som används av Kinguin.net och / eller någon annan Webbplats användare eller få obehörig tillgång till sådana uppgifter, system eller nätverk;

k) inte ska bli inblandad i någon åtgärd som annars skulle kunna göra Kinguin.net eller våra partners ansvariga.

5.7 Säljaren har inte rätt att använda någon tjänst eller något medlemskonto för att bedriva någon verksamhet som är identiska med eller liknar Kinguin.net e-handel.

5.8 Om säljaren är en företag företrädaren, de representerar, garanterar och erkänner att de har alla nödvändig behörighet, godkännanden och / eller undantag från sitt affärspartners och medarbetare till (a) agerar som ett företag representant; (B) publicera och offentliggöra sitt kontaktuppgifter samt information, referenslistor och kommentarer på deras räkning; och (c) en tredje part kan kontakta en sådan företag företrädaren för att stödja sina anspråk eller påståenden. Dessutom förutsätter säljaren och garanterar att alla referenslistor och kommentarer är sanna och lämpliga och tredje part kan kontakta företag företrädarenutan säljarens behörighet.

5.9 Säljaren accepterar att tillhandahålla all nödvändig information, material och behörigheter och allt rimligt stöd och samarbete för att Kinguin.net kundvård avdelning för Kinguin.net att tillhandahålla sina tjänster beroende på om säljaren har brutit mot Reglementena och / eller ett klagomål mot Användaren har lämnats in. Om underlåtenhet att göra detta orsakas av någon försening, avstängning eller nekad tillgång till en Tjänst, ska Kinguin.net inte vara skyldig att förlänga en sådan tjänst eller hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som orsakats av en sådan fördröjning, suspension eller avslag.

5.10 Säljaren erkänner och accepterar att Kinguin.net inte är skyldig att aktivt övervaka eller kontrollera innehållet i några meddelanden, material eller information som skapas, som erhållits eller göras tillgängliga med hjälp av Webbplatser eller Tjänster. Kinguin.net inte på annat sätt stödja, kontrollera eller bekräfta innehållet i kommentarer eller information som lämnas av användare. Varje Säljare / Användare hålls ansvarig för innehållet i sitt korrespondens och får ställas till svars för innehållet i sitt kommentarer eller något annat material eller information.

5.11 Säljaren erkänner och accepterar att Tjänsterna kan användas av företag och deras representanter i affärssyfte bara, men inte av enskilda kunder för sina egna syften.

5.12 Säljaren erkänner och accepterar att varje säljare är personligt ansvarig för bristande efterlevnad med gällande lagar och regler i respektive jurisdiktion och se till att de Webbplatserna och Tjänsterna används på ett lagligt sätt.

5.13.1 Det är förbjudet att sälja produkter som vanligen erbjuds som gratis och produkter som är tillgängliga att köpas på välgörenhets evenemang. (t.ex. Humble Bundles, osv.)

5.13.2 Bestämmelserna i paragraf 5.13.1 gäller inte Indie-utvecklare som har kontrakt och deltar i Indie Valley Programmet.

5.14 Gemenskapssäljare (kund till kund säljare eller C2C) erkänner och accepterar alla regler och villkor som gäller för professionella säljare med följande tillägg:

  • En Gemenskapssäljare  kan inte sälja mer än 3 nycklar samtidigt. När en av nycklarna säljs kan säljaren lägga till ytterligare en till sitt lager upp till totalt 3. Säljaren kan sprida nycklarna mellan flera spel / produkter så länge den totala summan av nycklar inte överstiger 3.

  • Transaktionsavgiften som Säljarna debiteras är identiska med dem hos professionella köpmän. För mer info, se  <a href="https://www.kinguin.net/se/fees"><strong>sidan Avgifter</strong></a>.

  • Intjänade fonder av Säljarna måste spenderas på spel eller andra produkter på marknaden. De intjänade fonderna kan inte återkallas .

  • De intjänade fonderna ska finnas tillgängliga på säljarens konto endast om Kunder som köpt produkten bekräftar att det fungerar. Om kunden inte rapportera ett problem inom 7 dagar av inköpsdatum ska pengarna automatiskt släppas och de ska  vara tillgängliga på säljarens konto.

6. Förbjudna åtgärder

6.1 Kinguin.net förbehåller sig rätten att ta bort, ändra eller avslå Användarinnehåll som postas, publiceras eller presenteras på webbplatser som vi anser vara olagligt, bryter mot Reglementena, göra Kinguin.net eller våra partners ansvariga eller på annat sätt olämpligt i yttrandet från Kinguin.net.

6.2 Om användaren / säljaren bryter mot någon bestämmelse i Reglementena eller om Kinguin.net anser att det har kränkts av alla Användare / Säljare har Kinguin.net rätt att införa straff på ett sådan Användare / Säljaren eller att stänga av eller ta bort kontot eller avbryta av användningen av någon som helst Tjänst av en sådan Användare / Säljare utan att vara ansvarig för detta till Användaren / säljaren. Kinguin.net har också rätt att begränsa, avslå ansökan eller förbjuda befintliga eller framtida tillgång till de tjänster som tillhandahålls av Kinguin.net. Bland annat de påföljder som kan utdömas av Kinguin.net inkluderar givandet av varning; borttagning av någon produkt eller Användarens / Säljarens innehåll publiceras, publiceras eller presenteras av Användaren / Säljaren på en webbplats; begränsa mer än en produkt publiceras eller presenteras av Användaren / Säljaren; eller begränsa någon funktionalitet av tjänsterna under den perioden som Kinguin.net kan finna lämpliga på eget gottfinnande. Kinguin.net förbehåller sig rätten att återta Användarens / Säljarens egendom (dvs. nycklar programvara aktiverings, spel, musik, e-böcker)  kränkning av någon bestämmelse i Reglementena.

6.3 Trots allmängiltigheten i det föregående, kommer användaren / säljaren anses vara skyldig till en grov kränkning av Reglementena i följande händelser:

a) som en följd av ett klagomål eller meddelande som lämnats in av en tredje part kan Kinguin.net rimligen tro att säljaren har misslyckats, antingen avsiktligt eller i huvudsak, att fullgöra avtalet med en sådan tredje part, inklusive men inte begränsat till situationen där säljaren har inte levererat någon beställde egendom trots att har fått betalning för dessa eller egendom levereras av säljaren inte lever upp till de villkorna eller standarderna som anges i avtalet (dvs. bud beskrivning) med en sådan tredje part,

b) Kinguin.net kan rimligen misstänker att Användaren har använt ett stulet kreditkort eller någon annan falsk information när avtal med en partner,

c) Kinguin.net kan rimligen misstänker att någon information från Användaren / Säljaren är ogiltig, ofullständig, osant, olämpligt eller vilseledande,

d) Kinguin.net misstänker att åtgärder vidtas av Användaren / Säljaren utsätter Kinguin.net, sina partners och andra användare till ekonomiska förluster eller kan resultera i att göra samma ansvar.

6.4 Kinguin.net förbehåller sig rätten att samarbeta fullt med myndigheter, privatdetektiver och / eller lurade tredje part som en del av kriminella eller civila utredningar. Dessutom kan Kinguin.net avslöja Användar / Säljarens identitet och kontaktuppgifter till någon förfördelade tredje part när så begärs av myndigheter eller andra brottsbekämpande organ eller föremål för ett rättsligt föreläggande eller på annat sätt. Kinguin.net kommer inte hållas ansvarig för skador som orsakas av sådant utlämnande och medlemsstaterna samtycker till att inte vidta några rättsliga åtgärder eller göra några anspråk mot Kinguin.net.

6.5 Om medlems bryter mot Reglementena, Kinguin.net förbehåller sig också rätten att rapportera sådant brott på webbplatser. Om sådant brott innebär orättvisa eller olagligt beteende, Kinguin.net förbehåller sig också rätten att avslöja sådant brott till våra partner, inklusive, utan begränsning, osv. Kinguin.net partners kan begränsa, eller tillfälligt eller förbjuda tillgång till alla eller någon del av tjänsterna tillhandahålls av dessa partners, vidta andra åtgärder och publicera Användarens / Säljarens brott mot reglementena om de webbplatserna som drivs eller kontrolleras av Kinguin.net partners.

6.6 Varje Användare / Säljaren åtar sig att gottgöra och hålla Kinguin.net, våra partners, tjänstemän, personal, agenter och representanter från och mot eventuella förluster, skador, fordringar eller skulder (inklusive rättegångskostnader till full ersättning) som kan uppstå när du postas, publiceras eller presenteras av något användarinnehåll, från användningen av webbplatser eller tjänster eller brott mot Reglementena.

6.7 Varje Användare / Säljaren erkänner att Kinguin.net/se inte kommer att hållas ansvarig eller skyldig för dig eller vem som helst för något Användarinnehåll eller annat material som presenteras på Webbplatserna, inklusive sådana som är olagliga, falska, missledande , olämpliga, ärekränkande, stötande eller förbjudas, och att risken för skador orsakade av sådana material är endast bäras av varje Användare / Säljare separat. Kinguin.net/se förbehåller sig rätten att anta, på vår bekostnad, full kontroll och försvar av något annat fall än en skadeslöshet till en medlem. I en sådan händelse medlemen ska samarbeta med Kinguin.net/se att påstå något försvar.

6.8 Kinguin.net förbehåller sig rätten att inte acceptera några returer av redan levererade varor / spelnycklar.

7. Överenskommelse mellan Användare och Säljare

7.1 På Webbplatserna tillhandahåller Kinguin.net/sе elektroniska online-plattformar för att utbyta information mellan köpare och säljare av produkter och tjänster. Dessutom förser  Kinguin.net Användare / Säljare med online-plattformar för att publicera, acceptera, plats, hantera och utföra ordrar som omfattas av regler och villkor för tjänster som ingår i Kinguin.net/se Transaktionstjänsteravtalet. Ändå gör Kinguin.net ingen representation till säljaren eller köparen i förhållande till de tjänsterna. Kinguin.net/se kontrollerar inte, är inte skyldig att säkerställa och kan inte hållas ansvarig för kvalitet, säkerhet, laglighet eller tillgänglighet för någon produkt eller tjänst som erbjuds till försäljning på Webbplatserna, eller för säljarens möjligheter att sälja eller köparens möjligheter att köpa.

7.2 Användare / Säljare erkänner att delta i transaktioner på Webbplatserna innebär en risk för att hantera missbrukande människor. Kinguin.net/se använder sina rimliga ansträngningar för att kontrollera riktigheten av de uppgifterna och information som tillhandahålls av våra Användare / Säljare under registreringsprocessen. Eftersom identiteten hos Internetanvändare är svårt att kontrollera kan Kinguin.net/se inte bekräfta och bekräftar inte den påstådda identiteten hos Användare (inklusive, men inte begränsat till Säljare). Vi rekommenderar att du använder olika sätt, bland annat sunt förnuft, att bedöma vem du kommer att hantera med.

7.3 Varje Användare / Säljare erkänner att de är fullt medvetna om risken i samband med köp och försäljning via Webbplatserna och Tjänsterna samt att av fordringar eller skador som kan uppstå i samband med kontinuerlig online handel. Denna risk inkluderar men inte  är begränsat till förvrängning av produkter och tjänster, olagliga handlingar, dålig kvalitet, underlåtenhet att uppfylla de nödvändiga specifikationerna, defekta eller farliga produkter, illegala produkter, förseningar eller felaktig leverans eller betalning, felaktig kostnadsberäkning, garantiproblem och olyckor under transporter. En sådan risk innebär också det faktumet att tillverkning, import, export, distribution, erbjudering, presentation, försäljning och / eller användning av produkter som erbjuds och som presenteras på Webbplatserna kan kränka eller anses kränka tredje parts rättigheter, vilket innebär användarrisk att ådra ytterligare kostnader för försvaret eller andra kostnader i samband med anspråk från tredje part, liksom dem i samband med andra krav som framförts av tredje part som har rätt till försvar eller ersättning i samband med sina fordringar, krav eller förfaranden som inletts av dem med avseende på tredje parts rättigheter. En sådan risk kan också gälla det faktumet att konsumenterna eller andra köpare, slutanvändare av produkter eller andra personer som helst får anspråk på att drabbas av skador orsakade av produkter som ursprungligen köpts av Webbplatsanvändare som ett resultat av någon köpet och / eller höja fordringar baserat på deras användning av denna produkt. Alla sådana risker nedan kallat "Transaktionsrisk ". Varje Användare accepterar det faktumet att Kinguin.net inte kan hållas ansvarig för eventuella skador, anspråk, kostnader, skador, besvär, verksamhetsavbrott eller kostnader som uppstår till följd av och / eller är förknippade med någon transaktionsrisk .

7.4 Användare / Säljare är personligt ansvarig för att iaktta alla regler och villkor för transaktioner på, via eller som ett resultat av användning de Webbplatserna eller Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till betalningsvillkor, returer, garanti, leverans, försäkring, avgifter, skatter, licenser, straff, licenser, hantering, transport och lagring.

7.5 Användaren / Säljaren samtycker till att tillhandahålla all nödvändig information och dokument som kan krävas av Kinguin.net/se i samband med transaktioner på, via eller som ett resultat av användning Tjänsterna. Kinguin.net/se har rätt att avbryta eller ta bort Användarens / Säljarens konto om de senare inte ge någon information som krävs eller material i tid.

8. Ansvarsbegränsning

8.1 I den utsträckning som lagen tillåter är alla Tjänster som tillhandahålls av Kinguin.net/se på eller via Webbplatserna görs tillgängliga på en SOM DEN ÄR, OM TILLGÄNGLIGT, och MED ALLA FEL grund", och Kinguin.net/se härmed uttryckligen avböjer alla garantier, inklusive men inte begränsat till någon garanti av skick, kvalitet, hållbarhet, funktion, tillförlitlighet, säljbarhet eller lämplighet för något specifikt ändamål. Alla garantier, representationer, villkor eller åtaganden utesluts härmed.

8.2 I den utsträckning som lagen tillåter gör Kinguin.net/se inte några utfästelser eller ger någon garanti i förhållande till giltigheten, noggrannhet, riktighet, tillförlitlighet, kvalitet, stabilitet, fullständighet eller vanlighet på informationen som tillhandahålls på eller via Webbplatserna. Kinguin.net/se representerar inte eller garanterar att tillverkning, import, export, distribution, erbjudande, presentation, inköp, försäljning och/eller användning av produkter eller tjänster som erbjuds på Webbplatserna är fri från intrång i tredje parts rättigheter, inte heller Kinguin.net/se göra någon representation eller ge någon garanti i samband med någon av de Tjänsterna som erbjuds eller presenteras på Webbplatserna i någon aspekt.

8.3 Varje Användare/Säljare skall vara personligt ansvarig för hans/hennes handling att ladda ner eller på annat sätt erhålla något material från och/eller via Webbplatsen, och Användaren/Säljaren ska hållas ansvariga för alla förlust och/eller skador som kan orsakas till Kinguin.net/se som en följd av och / eller är förknippade med någon nedladdade material. Ingen information eller råd, förutsatt antingen muntligt eller skriftligt, som kan erhållas genom Användare/Säljare från Kinguin.net/se eller från/via webbplatsen bör inte anses vara någon garanti eller representation av något slag.

8.4 Webbplatserna kan ge Användaren tillgång till tjänster eller produkter som tillhandahålls av oberoende tredje part. Ingen garanti eller representation ges i samband med sådana tjänster eller produkter i någon aspekt. Under inga omständigheter kan Kinguin.net/se eller våra partner hållas ansvariga för sådana tjänster eller produkter.

8.5 Varje Användare/Säljare samtycker till att gottgöra och hålla skadeslöst Kinguin.net/se, våra partner, ledning, tjänstemän och personal från och mot alla förluster, skador eller anspråk (inklusive rättegångskostnader därifrån) som kan uppstå som en följd av all användning av Webbplatserna eller Tjänsterna av användaren (inklusive den informationen som publiceras av Användaren/Säljaren på Webbplatserna) eller brott något av villkoren i Reglementena. Varje Användare/Säljare samtycker till att gottgöra och hålla skadeslöst Kinguin.net/se, våra partner, ledning, tjänstemän och personal från och mot alla förluster, skador eller anspråk (inklusive rättegångskostnader därifrån) som kan uppstå som en följd av någon garanti intrång eller klagomålen från Användaren mot Kinguin.net/se, inklusive de som anges i avsnitt 5.

8.6 Kinguin.net/se kan inte hållas ansvarig för någon specifik, direkt, indirekt, straff, tillfälliga eller följdskador eller andra skador (inklusive, men inte begränsat till utebliven vinst eller besparingar, verksamhetsavbrott och förlust av information) som en följd av:

a) användning eller att inte kunna använda någon av Webbplatserna eller Tjänsterna;

b) skadliga varor, prover, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits från Användaren eller någon tredje part via någon av Webbplatserna;

c) kränking tredje parts rättigheter eller krav och/eller ta emot några krav i samband med tillverkning, import, export, distribution, erbjudande, presentation, inköp, försäljning och/eller användning av produkter eller tjänster som erbjuds på Webbplatserna och det faktum att de kan intrång eller anses göra intrång tredje parts rättigheter;

d) alla uppgifter eller privat information som nås av någon tredje part på ett otillåtet sätt;

e) något uttalande eller uppförande på Webbplatserna; eller

f) alla andra frågor rörande Webbplatserna som kan uppgå till vårdslöshet.

8.7 Trots det föregående, det totala ansvaret av Kinguin.net/se, vår personal, agenter, partners, representanter och alla personer som handlar för vår räkning för alla skador som uppstår vid användningen av våra Webbplatser och Tjänster under hela kalenderåret är begränsad för varje Användare/Säljare till (a) de totala avgifterna som betalas av Användare/Säljare till Kinguin.net/se eller våra partners inom ett kalenderår eller (b) HK$1000, beroende på vilket som är lägre. Den ovanstående meningen avstår inte från behovet av att bevisa den respektive skadan som påstås upprätthållas av Användaren/Säljaren. Alla anspråk som uppstår vid användningen av Webbplatserna eller Tjänsterna måste höjas inom tre (3) månader efter den dag då ett problem uppstår.

8.8 Begränsningarna och undantagen för ansvar enligt Reglementena avser utsträckning som tillåts enligt lag och ska vara effektiva oavsett anmälan till Kinguin.net/se att en sådan skada kan uppstå.

9. Force Majeure

9.1 I ingen händelse kan Kinguin.net/se hållas ansvarig för eventuella förseningar, avbrott eller fel av innehållet eller tjänst som tillhandahålls via Webbplatserna om orsakas antingen direkt eller indirekt, genom naturens krafter, agenter utanför vår kontroll, inklusive fel i Internet, hårdvara, telekommunikation eller någon annan utrustning, strömavbrott, strejk, arbets åtgärder, upplopp, uppror, civila oroligheter, arbets eller materialbrist, brand, översvämning, stormar, explosioner, force majeure, krig, regering agerar, domstol order eller tredje part vårdslöshet.

10. Immateriella Rättigheter

10.1 Kinguin.net/se är ensam ägare och rättslig licensgivare av alla rättigheter och intressen till Webbplatserna och deras Innehåll. Webbplatserna och deras Innehåll innehåller affärshemligheter och andra immateriella rättigheter som skyddas av internationell upphovsrätt och andra lagar. Alla titlar, ägande och immateriella rättigheter till Webbplatserna och deras Innehåll kvarstår Kinguin.net/se och våra partners. Alla rättigheter till något anspråk enligt Reglementena eller tagits upp av Kinguin.net/se reserveras i det här fallet..

10.2 Kinguin.net/se och relaterade ikoner och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Kinguin Digital Limited och Kinguins, relaterade ikoner och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Kinguin.net/se Limited i olika jurisdiktioner och skyddas av relevanta upphovsrätt, varumärke eller övriga immateriella rättigheter. Obehörig kopiering, ändring, användning och offentliggörande av sådana varumärken är förbjudet.

10.3 Kinguin.net/se kan samarbeta med oberoende tredje parter som är involverade i tillhandahållandet av tjänster (exempelvis tjänsteleverantören bekräftelse och verifiering). Det är förbjudet att använda varumärken, servicemärken eller logotyp som tillhör någon tredje part utan tillstånd från sådan part.

11. Kundskydd

11.1 Säljare är skyldiga att samarbeta med vår kundvård avdelning. Köpare och säljare låter Kinguin.net/se ta, efter eget gottfinn, slutliga beslut om alla krav som köpare kan lämna med Kinguin.net/se i samband med Kinguin Kundskydd Policy. Om vi löser en konflikt till förmån för en köpare, är inköpspriset för en artikel återbetalas (inklusive moms och eventuella kostnader som provision, etc.), och säljaren måste ersätta oss för transaktionskostnader vi har ådragit att göra en återbetalning till köparen. Köparen behöver inte returnera några transaktionskostnader, om de lämnar in dokumentationen (exempelvis bevis som bekräftar att artikeln var såsom beskrivits) som anges i Kinguin Kundskydd Policy. Kinguin.net/se förbehåller sig rätten att frysa alla betalningar betalas till Säljare till och om det relevanta kravet från Köparen dras tillbaka eller dess beslutat till förmån för Säljaren.

Dessutom:

Säljare måste anmälas av Kinguin kostnadsreturPolicy skriftligen. Säljare samtycker till att Kinguin kan debitera köparens återbetalningar till sina konton. Säljare behöver kontakta Kinguin att ändra den här metoden. Men vi fortfarande förbehåller oss rätten att använda säljarens kredit i samband med Kinguin Kundskydd Policy.

Om krediten på ett Kinguin.net konto visar sig vara otillräcklig, ska vi kräva att en annan säljare återbetalning metod väljs.

Säljare samtycker till att vi kan debitera sina konton för att göra återbetalningar till köpare genom att använda någon metod vi väljer.

En förändring av återbetalning metod ska inte påverka det sätt på vilket Kinguin kommer ut avgifter på filer eller för något annat ändamål (t.ex. provisioner betalas till Kinguin). Om säljaren inte tillhandahålla en metod för återbetalningar till Kinguin kan vi återvinna belopp som skall betalas till oss genom andra betalningsmekanismer , inklusive inkassobyråer . Vi kan också upphäva eller begränsa en sådan säljare tillgång till våra Webbplatser till dess betalning sker.

Korrigering av fel i betalningar som säljare gör att köpare

11.2 Vi förbehåller oss rätten att korrigera alla fel som vi kan stöta på. Vi ska korrigera alla uppenbara fel genom att ladda säljarens konto eller kreditera betalningsmetoden som används för att göra en felaktig återbetalning enligt Kinguin Kundskydd Policy.

11.3 Kinguin.net/se förbehåller sig rätten att inte acceptera rapporter för begagnade nycklar/gåvor som förvärvats från grossist inköp, lämnas senast 30 dagar från transaktionen.

12. Meddelanden

12.1 Alla juridiska meddelanden eller förfrågningar till Kinguin.net/se ska skickas skriftligen till Kinguin.net personligen, genom dörr-till-dörr eller med post till följande adress: Kinguin Digital Limited, 8/F On Hing Building, 1 On Hing Terrace Central, Hong Kong. Meddelanden ska accepteras när de har tagits emot av Kinguin.net/se i en av formerna som anges ovan.

12.2 Alla juridiska meddelanden eller förfrågningar adresserat till användare ska vara effektivt om delges personligen, genom dörr-till-dörr tjänst, certifierad post, fax eller e-post till senast kända korrespondens adress, fax eller e-postadress som tillhandahålls av Användarna till Kinguin.net/se eller om ett sådant meddelande eller begäran placeras i en allmänt tillgänglig plats på Webbplatsen avgiftsfri. Meddelandet anses ha delgivits Användaren om Kinguin.net/se kan:

a) presentera en sådan kommunikation i den fysiska eller elektroniska formen i vilken den har sänts till Användare; eller

b) omgående publicera ett sådant meddelande i en allmän tillgänglig plats på Webbplatsen avgiftsfri.

12.3 Användaren samtycker till att alla arrangemang, meddelanden, förfrågningar, upplysningar och all annan kommunikation som ska skickas via Kinguin.net elektroniskt ska uppfylla de rättsliga kraven för servering sådana kommunikationer skriftligen.

13. Allmänna bestämmelser

13.1 Om inte annat anges i Ytterligare Arrangemangen, Reglementena utgör hela avtalet mellan dig och Kinguin.net/se för din hantering och användning av Webbplatserna och Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal, antingen muntligt eller skriftligt , angående samma ämne.

13.2 Kinguin.net/se och Användaren är oberoende avtalsparter och ingen agentur, partnerskap, gemensamt företag, anställning eller franchise mellan dem som anges i Reglementena.

13.3 Om någon bestämmelse i Reglementena visar sig vara ogiltig eller inte kan verkställas, bör en sådan bestämmelse tas bort och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta att vara giltiga och verkställbara .

13.4 Rubriker används endast referens och inte på något sätt definierar de, begränsa eller beskriva omfattningen eller storleken på varje sektion.

13.5 Den overksamhet hos någon rätt kan Kinguin.net/se ha eller dess upphävande av brott mot bestämmelserna i Reglementena utgör inte ett avstående från anspråk på att genomdriva en sådan rättighet eller avstår från Kinguin.net/se av dess rätt att göra anspråk på en sådan tillämpning i för påföljande eller liknande överträdelser.

13.6 Kinguin.net/se har rätt att fastställa bestämmelser i Reglementena (inklusive alla våra rättigheter, titlar, förmåner, intressen, plikter och skyldigheter i Reglementena) för varje person eller enhet (inklusive Kinguin.net/se partner).

13.7 Reglementena styrs av lagarna i Hong Kong utan hänvisning till deras motstridiga bestämmelser. Parterna som godkänner Reglementena är helt omfattas av domstolarnas behörighet i Hong Kong.

LiveChatt
Om du väljer ett annat bosatsland kommer priset omfatta skatten lämpligt för detta land, eller ingen skatt om landet finns utanför EU.
Jag förstår.