kinguin loginObservera!Från och med 1:a januari ändrar Europeiska Unionen skatteregler.Var god och välj ett lämpligt skattområde nedan.

Start selling now

Registrera dig
arrow login
100% verified sellers
A money back guarantee
KBP dedicated deals
Priority with our Customer Service
Kundtjänst
Frågor och svar
Frequently Asked Questions
Create a Ticket
Kort svarstid!
Chat online

Sekretesspolicy

Detta är en sekretesspolicy som reglerar din användning av Kinguin.net (en "Site") och insamling, användning, överföring och behandling av din insamlade information från Kinguin Limited och våra affiliates (kollektivt benämnda "Kinguin.net", " vi "eller" oss "). Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår Sekretesspolicy som som anges nedan. Alla termer som inte definieras i detta dokument har de betydelser som dem i användarvillkorsavtalet mellan dig och Kinguin.net: du godtycker och accepterar till dessa villkor när du använder webbsidan.

Den informationen som vi samlar

Registreringsinformation : När du registrerar dig för att bli en registrerad användare av webbplatsen, kommer du att bli ombedd att fylla i ett registreringsformulär som kräver att du lämnar information såsom namn, adress, telefon / faxnummer, e-postadress och annan personlig information samt information om ditt företag.

Publiceringsinformation: Om du skickar information till Kinguin.net som ska publiceras på webbplatsen genom publiceringsverktyg, inklusive men inte begränsat till företagspresentation och alla diskussionsforum, då är anses man ha samtyckt till publiceringen av denna information så länge de inte gäller personuppgifter.

Köparinformation: Vi spelar in och behålla uppgifter om köp och surfaktiviteter på vår plattform inklusive men inte begränsat till IP-adresser, webbläsningsmönster , köpares beteendemönster , köpares kontaktuppgifter , köpares profiler och så vidare.

Betalningsinformation : Om du skapar ett kreditkonto hos oss eller våra leverantörer eller om du köper en produkt eller tjänst från Kinguin.net eller andra registrerade användare av webbplatsen eller andra leverantörer tillgängliga via webbplatser kan vi samla in ytterligare information, inklusive faktureringsinformation , kreditkortsnummer och utgångsdatum och spårningsinformation från checkar eller postanvisningar.

Kontoaktivitetsinformation: Vi spelar in och behåller uppgifter om konto aktiviteter när du använder Kinguin.net tjänster. Om du gör transaktioner, försäljning och köp online via Kinguin.net webbaserade transaktionsplattform, kan vi också samla in information om sådana transaktioner inklusive typer och specifikationer av information som varor, prissättning och leverans, eventuella tvister och så vidare..

Statistisk information: Dessutom samlar vi in statistisk information om vår webbplats och användare, såsom IP-adresser, webbläsare, operativsystem, programvara och hårdvareattribut, besökta sidor, antal sessioner, unika besökare och så vidare.

Marknadsföringinformation: Då och då samlar vi information om våra användare och potentiella användare under handelsmässor, marknadsföringsevenemang och andra funktioner för uppföljning av marknadsföringssyfte .

Personlig information: Då och då kan våra företagsanvändare lämna ut personuppgifter avsiktligt eller oavsiktligt, inklusive utan begränsning till personliga identifikatorer såsom namn, e-postadresser, telefonnummer, faxnummer och IP-adress för enskilda i samband med att använda webbplatsena.

insamlade information: Registreringsinformation, Publiceringsinformation, Köparinformation, Betalningsinformation Kontoaktivitetsinformation, Statistik, Marknadsföringsinformation, Personlig information och all information som vi kan samla in från dig genom användning av cookies (se avsnitt 5 nedan), eller från vår affiliates eller från andra parter eller på något annat sätt, skall kollektivt benämnas.

Hur vi kan använda information

Allmänt: Vi använder din insamlade information för att förbättra vår marknadsföring och reklamsyfte, för att statistiskt analysera webbplatsanvändning, förbättra vårt innehåll, erbjudanden och för att anpassa webbplatsens innehåll, layout och tjänster speciellt för dig. Vi kan använda din insamlade information för att serva ditt konto hos oss, inklusive men inte begränsat till att undersöka problem, lösa tvister och verkställa avtal med oss. Vi kan använda din insamlade information för att underlätta en väl fungerande webbplats och affärsaktiviteter av dess användare inklusive, utan begränsning till underlättande av effektiv kommunikation mellan köpare och leverantörer och marknadsföringsaktiviteter av användarna. På annat sätt säljer, hyr ut, byter eller byter ut vi inte all personlig information av våra användare.Vi kan ge din insamlade information till våra affiliates och tjänsteleverantörer enligt avtal (såsom kundvård) att stödja driften av webbplatsen och våra tjänster. Om du registrerar eller använder tjänster eller produkter som tillhandahålls av våra affiliates, kommer vi att dela med varandra din insamlade information, inklusive information om din användning av affiliates  tjänster och produkter. Vi kan dela viss sammanställd information baserad på en analys av insamlad information med våra partners, kunder, medlemmar, annonsörer eller potentiella användare. Vi kan använda din insamlade information för att utföra marknadsföringskampanjer , kampanjer eller reklambudskap på uppdrag av tredje part; Men under dessa omständigheter ska din insamlade information inte lämnas ut till en tredje part om du svarar på marknadsföring, reklam eller reklambudskap. Din insamlade information får flyttas, lagras, användas och bearbetas utanför ditt hemland. Vid en sammanslagning med eller överföring av verksamhet till en annan företagsenhet ska vi överföra insamlad information till den enheten som förvärvar företaget (Om en sådan kombination inträffa ska vi kräva att den nya sammanslagna enheten följa denna sekretesspolicy när det gäller din insamlade information).

Registreringsinformation : Vi kan använda din registreringsinformation att tillhandahålla tjänster som du begär eller att kontakta dig om ytterligare tjänster om vilka Kinguin.net bestämmer att du kan vara intresserad. Specifikt kan vi använda din e-postadress, postadress, telefonnummer, mobilnummer eller faxnummer att kontakta dig angående meddelanden, undersökningar, produktvarningar, ny tjänst eller produkterbjudanden och kommunikation är relevanta för din användning av webbplats. Vi kan generera rapporter och analyser baserade på Registreringsinformation för intern analys, övervakning och marknadsföringsbeslut.

Publiceringsinformation: All din Publiceringsinformation kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på webbplatsen och därför tillgängliga för alla internetanvändare . Alla Publiceringsinformation som du ger Kinguin.net blir offentlig information och du avstår från alla egendomsrättigheter (inklusive men inte begränsat till rättigheterna för sekretess och upphovsrätt) i sådan information. Du bör vara försiktig när du beslutar att sätter personlig eller konfidentiell information i Publiceringsinformationen som du skickar till oss.

Betalningsinformation : Kinguin.net kommer att dela din betalningsinformation med banker som är relevanta för transaktionen så att transaktioner som skall slutföras . Dessutom kan Kinguin.net använda betalningsuppgifter för att bestämma din kreditvärdighet och, i färd med att detta har fastställts får Kinguin.net göra en sådan betalningsinformation tillgänglig för banker eller kreditbyråer. Medan Kinguin.net har infört relevant teknik och interna rutiner för att skydda dina betalningsuppgifter mot inkräktare, så  finns det ingen garanti för att sådan teknik eller förfarande kan eliminera alla risker för stöld, förlust eller missbruk. Kinguin.net ska inte vara ansvarig gentemot dig eller någon annan person för eventuella skador som kan bli följden av obehörig användning, publicering, spridning eller annat missbruk av betalningsuppgifter , inklusive kreditkortsinformation .

Kontoaktivitetsinformation: Vi använder Kontoaktivitetsinformation att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar. Vi kan också generera rapporter, statistik och analys, baserade på kontoaktivitetsinformation att stärka och förbättra vår webbplats och tjänster. Vi kan också använda kontoaktivitetsinformation för att bedöma din kreditvärdighet.

Statistisk information: Vi använder statistisk information för att diagnosera problem med och underhålla våra datorservrar, för att hantera webbplatsen, och för att förbättra webbplatsen och tjänster baserade på användningsmönster från uppgifter vi får. Vi kan generera rapporter och analyser baserade på statistisk information för intern analys, övervakning och marknadsföringsbeslut. Vi kan tillhandahålla statistisk information till tredje part, men när vi gör det, vi inte ge personlig information utan din tillåtelse.

Köpare information: Vi använder Köparinformation att ge mervärdestjänster till våra medlemmar, inklusive utan begränsning att tillhandahålla köp- mönster och köp beteendedata till våra medlemmar för att underlätta marknadsföringsinitiativ och beslutsfattande.

Personlig information: Vi underlättar elektronisk handel mellan företag och våra tjänster som bör inte användas av enskilda konsumenter eller för personligt bruk. Bör personuppgifter lämnas ut i affärssyfte i samband med att använda webbplats och tjänster, kan en sådan personlig information användas för att tillhandahålla mervärdestjänster till våra medlemmar för att underlätta bland annat utan begränsning marknadsföringsinitiativ och kontakter. Användning av personlig information av någon av våra medlemmar är föremål för sekretesslagar i respektive jurisdiktion av våra medlemmar. Var och en av våra medlemmar är ensam ansvarig för gällande lagar och bestämmelser i sina respektive länder för att säkerställa att all användning av webbplatsen och tjänster är i överensstämmelse med densamma . Var och en av våra medlemmar är uttryckligen förbjudna att använda någon personlig information för olaglig verksamhet inklusive, utan begränsning till spam.

Avslöjande av information

Vi får publicera uppgifter om klagomål och eventuella straffavgifter , ärenden mot medlemmar. Vi förbehåller oss rätten att avslöja din insamlade information till berörda myndigheter där vi har anledning att tro att sådant utlämnande är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som kan utöva intrång eller hotar att kränka eller som annars kan orsaka skada ytterligare eller störning, titeln, rättigheter, intressen eller egendom av Kinguin.net, våra Användare, kunder, partners, andra webbplatsanvändare eller någon annan som skulle kunna skadas av sådana aktiviteter. Vi förbehåller oss också rätten att avslöja insamlade information som svar på en stämning eller annat rättsligt åläggande eller när vi anser att ett sådant avslöjande krävs enligt lag eller annan författning för någon domstol, statlig eller tillsynsmyndighet.

Co-Branded Relation

Vi har etablerat relationer med andra parter för att erbjuda dig nytta av andra produkter och tjänster som vi själva inte erbjuder. Vi erbjuder dig tillgång till dessa andra parter genom att använda hyperlänkar till deras webbplatser från vår webbplats, eller genom att erbjuda "co-branded" platser där både oss själva och dessa andra partier har samma universella sättet att lokalisera, domännamn eller sidor inom ett domännamn på Internet. I vissa fall kan du behöva lämna information i syfte att registrera eller ansöka om produkter eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part eller co-branded partners. Sekretesspolicy för sådana andra parter kan skilja sig från vår, och kan vi inte har någon kontroll över den information som du skickar till en tredje part eller co-branded webbplatser. Vi rekommenderar dig därför att läsa denna policy innan du svarar eventuella erbjudanden, produkter eller tjänster som tillhandahålls av sådana andra parter.

Cookies

Vi använder "cookies" för att lagra specifik information om dig och spåra dina besök på vår webbplats. Det är inte ovanligt för webbplatser att använda cookies för att förbättra identifieringen av sina användare. En "cookie" är en liten mängd data som skickas till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk. En cookie kan skickas till datorns hårddisk bara om du använder vår webbplats med hjälp av datorn. Om du inte avaktiverar eller raderar cookies, varje gång när du använder samma dator tillgång till vår webbplats, ska våra webbservrar meddelas om ditt besök på vår webbplatser och så där kan vi ha vetskap om ditt besök och mönstret av din användning. Generellt använder vi cookies för att identifiera dig och göra det möjligt för oss att få tillgång till Registreringsinformation , Publiceringsinformation, Köparinformation, Personlig information, eller Betalningsinformation så att du inte behöver skriva in det; samla statistisk information om användning av användare; forskning besöker mönster och målinriktad reklam baserat på användarnas intressen, hjälpa våra partners för att spåra användarbesök till denna webbplats och processbeställningar; och spåra framsteg och deltagande i kampanjer.

Du kan bestämma om och hur en cookie kommer att accepteras genom att konfigurera din webbläsare som installeras i datorn du använder för att få tillgång till webbplatsen. Om du önskar, kan du ändra sådana konfigurationer i din webbläsare. Genom att ställa in dina inställningar i webbläsaren, kan du acceptera alla cookies, du kan meddelas när en cookie skickas, eller så kan du avvisa alla cookies. Om du avvisar alla cookies genom att välja cookie inaktiveringsfunktionen i din webbläsare, kan du behöva skriva in din information på vår webbplats oftare och vissa funktioner på vår webbplatser kan vara otillgängliga.

Omyndig

Webbplatsen och innehållet är inte avsedda att riktas till minderåriga under tillämplig lag och vi har inte för avsikt att sälja någon av våra produkter eller tjänster till minderåriga. Men vi har inget sätt att skilja ålder personer som loggar in på sidan så vi genomföra samma Sekretesspolicy för personer i alla åldrar. Om en minderårig har försett oss med personlig information utan förälders  eller målsmans medgivande, bör förälder eller målsman kontakta oss för att ta bort informationen.

Säkerhetsåtgärder

Vi använder kommersiellt rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig tillgång, underhålla datanoggrannhet och säkerställa en korrekt användning av information. Som registrerad användare, din registreringsinformation , publicering av information och betalningsinformation (om någon) kan ses och redigeras via ditt konto som skyddas av lösenord. Vi rekommenderar att du inte delar ditt lösenord till någon. Vår personal kommer aldrig att be dig om ditt lösenord via ett oönskad telefonsamtal eller ett oönskad e-post. Om du delar en dator med andra bör du inte välja att spara din inloggningsinformation (t.ex. användarnamn och lösenord) på datorn. Kom ihåg att logga ut från ditt konto och stänga webbläsaren när du är klar med din session. Ingen dataöverföring via Internet eller något trådlöst nätverk kan garanteras att vara helt säker. Som ett resultat, medan vi försöker att skydda din information, ingen hemsida eller företag, inklusive oss själva, kan absolut säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du skickar till oss och du gör det på egen risk.

Ändringar i Sekretesspolicy

Eventuella ändringar i denna sekretesspolicy kommer att meddelas via våra notiser eller ett ändrat och uppdaterad Sekretesspolicy på vår webbplats. Vår notis om de förändrade och uppdaterade Sekretesspolicyn kommer att göra en sådan ny Sekretesspolicy aktiv med omedelbar verkan. Du samtycker till att all insamlad information (även tagits ut före eller efter den nya policyn trädde i kraft) kommer att regleras av den nyaste sekretesspolicyn. Om du inte accepterar de nya förändringarna i vår Sekretesspolicy bör du kontakta Kinguin.net skriftligen (på den adress som anges i "Era synpunkter" nedan) och särskilt begära att av Kinguin.net retur och / eller förstöra alla kopior av hela eller delar av din insamlade information som Kinguin.net har i besittning.

Tillgång och redigering av din information

Du kan få tillgång, se och redigera din registreringsinformation , publicering av information och betalningsinformation (om någon) genom ditt konto med Kinguin.net.

LiveChatt
Om du väljer ett annat bosatsland kommer priset omfatta skatten lämpligt för detta land, eller ingen skatt om landet finns utanför EU.
Jag förstår.