kinguin loginAttention!From 1st January 2015 the European Union changes the tax regulations.Please choose appropriate tax region below.

Start selling now

Přihlaš se nyní
arrow login
Podpora
FAQ
Frequently Asked Questions
Create a Ticket
Rychlá podpora
Chat online

Smlouva o poskytnutí služeb Kinguin.net

1. Vymezení podmínek

1.1 Smluvní strana. Tato smlouva vzniká mezi Vámi (dále jen „člen“) a společností Kunguin.net (dále jen „my“ nebo „Kinguin.net“) a ošetřuje užití transakčních služeb Kinguin.net

1.2 Podmínky transakce. Kinguin.net poskytuje platformu pro online transakce a doplňkové služby (transakční služby) na internetových stránkách www.kinguin.net, které umožňují registrovaným uživatelům uzavírat online transakce týkající se produktů nebo služeb v rámci internetových stránek, a to pod platnými smluvními podmínkami. Kinguin.net má právo zveřejnit pravidla transakcí, pravidla řešení sporů a další pravidla a ustanovení týkající se jakéhokoli typu online transakcí (Podmínky transakce). Podmínky transakce jsou výslovně začleněny do této smlouvy a Vy souhlasíte s pravidly a ustanoveními v nich začleněnými.

1.3 Obecné podmínky. Souhlasíte, že budete dodržovat relevantní pravidla a zveřejněná ustanovení internetových stránek, která jsou rovněž součástí této smlouvy (Obecné podmínky). Obecné podmínky bez výjimek zahrnují:

Podmínky užití

Zpracování osobních údajů a jeji využití

1.4 Závazná dohoda. Tato smlouva včetně částí Podmínky transakce a Obecné podmínky tvoří právně závaznou dohodu mezi Vámi a Kinguin.net. Předmětem je Vaše užití transakčních služeb. Jejich užíváním souhlasíte s těmito podmínkami. Prosím nevyužívejte transakčních služeb, pokud s podmínkami nesouhlasíte.

1.5 Změny. Berete na vědomí a souhlasíte, že Kinguin.net může kdykoli měnit podmínky této smlouvy včetně podmínek transakce a obecných podmínek.Kinguin.net tak učiní zveřejněním změn na internetových stránkách. Změna podmínek nabývá platnosti v okamžik publikace změn. Pokračováním v užívání transakčních služeb se změnami souhlasíte. Tato smlouva nesmí být měněna jinou osobou, než osobou oprávněnou Kinguin.net.

1.6 Jazyková verze. V případě, že Kinguin.net vydal nebo poskytl překlad anglické verze podmínek obsažených ve smlouvě, včetně podmínek transakce a obecných podmínek, souhlasíte s tím, že takový překlad je poskytován výhradně pro Váš komfort a že verze v anglickém jazyce je ta, kterou se podmínky řídí.

1.7 Partneři Kinguin.net. Některé transakční služby mohou být zprostředkovány našimi partnery.

1.8 Dodatečné podmínky. V určitých případech můžete být vyzváni k uzavření oddělené smlouvy s Kinguin.net nebo našimi partnery ve spojení s transakčními službami (Dodatečné podmínky). Pokud existuje rozpor mezi touto smlouvou a smlouvou dodatečnou, řídí se pravidla smlouvou dodatečnou, a to u relevantních případů transakčních služeb a online transakcí.

1.9 Členství. Tato smlouva nemá vliv na Vaši smlouvu s námi nebo naším partnerem týkající se přihlášení k odběru a užívání služeb v rámci placeného členství nebo členství zdarma. Pouze změna smlouvy nebo smlouva o relevantní službě může tento fakt změnit.

2.Transakční služby

2.1 Transakční služby. Transakční služby Kinguin.net jsou navrženy pro usnadnění procesu souhlasu, dodržování, řízení a plnění povinností registrovaných uživatelů tak, aby mohly být poskytnuty produkty a služby online – v rámci internetových stránek (Online transakce). Kinguin.net si vyhrazuje právo měnit, vylepšovat, doplňovat, omezovat nebo pozastavovat platnost transakčních služeb a veškerou vztaženou funkcionalitu nebo aplikace. Může tak učinit dočasně nebo trvale, a to bez předchozího oznámení. Kinguin.net si dále vyhrazuje právo uvádět nové prvky, funkcionalitu nebo aplikace transakčních služeb. Veškeré novinky jsou a budou podléhat podmínkám této smlouvy, pokud nebylo výslovně stanoveno jinak.

2.2 Pouze pro členy. Transakční služby Kinguin.net jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům internetových stránek. Pokud Vaše placené členství nebo členství zdarma vyprší nebo je předčasně ukončeno z jakéhokoli důvodu, nejste oprávněni využívat transakční služby. V případě, že máte aktivní platnou online transakci podléhající podmínkám této smlouvy v čase ukončení členství, je na rozhodnutí Kinguin.net zda bude poskytnuta kupujícímu/prodávajícímu náhrada a v jakém rozsahu. Pojmy kupující a prodávající jsou níže definovány. Pokud jste prodávajícím, jste povinen ověřit a potvrdit platný bankovní účet.

2.3 Druhy transakcí. Transakční služby Kinguin.net jsou dostupné pouze jako druhy online transakcí uvedené Kinguin.net. Pro kterýkoli druh online transakce může Kinguin.net omezit dostupné transakční služby pro specifickou skupinu členů dle platných podmínek transakce. Druhy online transakcí a další výhody nebo funkce transakčních služeb dostupných registrovaným členům se mohou lišit v závislosti na zemi či oblasti. Není poskytována žádná záruka dostupnosti stejných služeb a funkcí všem uživatelům.

 2.4 Právně platné položky. Produkty nebo služby online transakce, které využívají transakční služby musí být právně platnými položkami a nesmí být zakázány klauzulí 2.4. Nejste oprávněni používat transakční služby ve spojení s online transakcí, která:

a) může porušovat práva Kinguin.net nebo třetích stran včetně práv autorských, ochranných značek, patentů nebo intelektuálního vlastnictví.

b) může být v rozporu s jinými podmínkami této smlouvy včetně podmínek transakce a obecných podmínek. Kinguin.net je oprávněn odmítnout nebo zrušit jakoukoli online transakci, která je v rozporu s klauzulí 2.4.

2.5 Odmítnutí nebo rušení transakcí. Vyjma klauzule 2.4 si Kinguin.net vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit jakoukoli online transakci z jakéhokoli důvodu. Některé případy, které mohou způsobit odmítnutí nebo zrušení online transakce jsou identifikovány naším oddělením kontroly podvodů a platby. Kinguin.net na jejich doporučení důvodně věří, že online transakce je neoprávněná, porušuje zákon, pravidla nebo regulace nebo jinak může poškodit Kinguin.net nebo naše partnery. Kinguin.net si může také vyžádat dodatečné ověření nebo informace k online transakci.

2.6 Ochrana kupujícího. Kinguin.net může u určitých online transakcí poskytnout ocharnu kupujícímu. Prodávající může být vyzván k poskytnutí zálohy k zajištění závazků prodávajícího za relevantních podmínek ochrany kupujícího. Prodávající souhlasí umožnit a autorizovat zásah Kinguin.net, který může zadržet a vydat depozita poskytnutá v souladu s ochranou kupujícího. Ze strany kupujícího souhlasíte s tím, že ochrana kupujícího se vztahuje k online transakcím v rámci relevantních případů. Typicky prodávající ručí 10 % po dobu 180 dní, tedy oddělíme 10 % částky transakce ve váš prospěch. U transakce v hodnotě 100 dolarů by tak 10 dolarů zůstalo na Vašem účtě po dobu 180 dní. 181. Den by částka byla k vyzvednutí.

2.7 Podmínky transakce. Pro jakýkoli druh online transakce může Kinguin.net dodatečně definovat a uplatnit restrikce, omezení nebo zákazy. Také může uplatnit pokuty za porušení pravidel v relevantních případech transakcí.

 2.8 Spory mezi kupujícím a prodávajícím. Souhlasíte s tím, že veškeré spory vzniklé mezi Vámi a druhou stranou na základě online transakce budou řešeny v souladu s klauzulí 10 a že Kinguin.net má plné právo o sporu rozhodnout. Kinguin.net může vyžádat od kupujícího i prodávajícího dokumentaci jako podporu k vyřešení sporu. Souhlasíte, že Kinguin.net má právo rozhodnout o odmítnutí a přijetí dokumentace. Také berete na vědomí, že Kinguin.net není soudní nebo arbitrážní institucí a rozhodnutí bude ustanoveno na úrovni neprofesionální osoby. Dále nezaručujeme pravdivost, úplnost ani přesnost dodaných dokumentací. Souhlasíte, že Kinguin.net ani jeho partneři nejsou zodpovědní za nepravdivé nebo zavádějící materiály.

2.9 Úloha Kinguin.net Berete na vědomí a souhlasíte, že Kinguin.net má plnou moc a oprávnění k zamítnutí nebo zrušení online transakce a může rozhodnout u sporů mezi kupujícím a prodávajícím, včetně sporů týkajících se plateb, o jejichž uložení Kinguin.net rozhodne v souladu s touso smlouvou a relevantními podmínkami transakce. Také berete na vědomí, že tato smlouva a relevantní podmínky transakce nemusí pokrýt veškeré záležitosti, které mohou vyvstat ze spojení s online transakcí. Souhlasíte a přijímáte, že Kinguin.net má právo modifikovat nebo dodat podmínky do podmínek transakce. Dále souhlasíte a přijímáte, že Kinguin.net má právo vykonat změny kdykoli uzná, že obdržel relevantní důkaz, obecně přijímané principy nebo uznávané praktiky relevantního odvětví a zároveň budou ctěny zájmy kupujícího i prodávajícího bez ohledu zda je řešená záležitost výslovně vztažena k podmínkám transakce nebo této smlouvě.

2.10 Záznamy Kinguin.net. V případě jakéhokoli sporu ohledně online transakce mají nejvyšší prioritu záznamy Kinguin.net.

2.11 Platby provedené přes Paysafecard, Krowns, Ukash, Smart2Pay (iDeal) nemohou být předmětem depozita a mohou být navráceny pouze v Kingoldech.

3. Transakce mezi prodávajícími a kupujícími

3.1 Prodávající a kupující. Pro účely této smlouvy se pojmem prodávající rozumí registrovaný člen, který je dodavatelem produktu nebo služby spadající do online transakce a pojmem kupující se rozumí registrovaný člen, který si pořizuje produkt nebo službu spadající do online transakce.

3.2 Online objednávka. Prodávající a kupující mohou vstoupit do online transakce produktu nebo služby dokončením, odesláním a přijmutím objednávky online prostřednictvím standardního objednávkového formuláře na internetových stránkách. Prodávající a kupující jsou odpovědní za zajištění všeho domluveného a specifikovaného, dodržení všech podmínek daných online formulářem včetně ceny, množství, specifikace, kvalitativních standardů, kontroly, dopravy atd. Kinguin.net může odmítnout zpracovat nebo zrušit online transakci, která podle Kinguin.net nemá dostatečné informace k vytvoření platného kontraktu.

3.3 Online Transakce vztahující se k této smlouvě. Online transakce je dodatečně subjektem podmínek daných dále v této smlouvě a také podmínek transakce. Prodávající a kupující mohou dokončit online transakci pouze v souladu s podmínkami online objednávky, relevantních podmínek transakce a této smlouvy. Prodávající a kupující mohou zrušit online transakci zrušit pouze na základě platných podmínek o transakci.

3.4 Transakce pouze mezi prodávajícím a kupujícím Každá online transakce vzniká pouze mezi prodávajícím a kupujícím. Přestože Kinguin.net je poskytovatelem podmínek transakce a v případě potřeby může provést formální zásahy do online transakce, není považován za smluvní stranu online transakce. Kinguin.net nereprezentuje prodávajícího ani kupujícího při online transakci. Kinguin.net není odpovědný za kvalitu, bezpečnost, právoplatnost nebo dostupnost produktů a služeb nabízených jako online transakce nebo schopnost prodávajícího nebo kupujícího dokončit online transakci. Souhlasíte, že nebudete Kinguin.net ani jeho partnery vinit ze ztrát, poškození, vzniklých závazků, nákladů a výdajů vzniklých z pozice online transakce včetně přerušení transakce, porušení pravidel nebo neprovedení online transakce třetí stranou.

3.5 Platba smluvní ceny. Za každou online transakci souhlasíte s plnou platbou smluvní ceny za online transakci včetně poplatků spojených s platbou. Platba musí být celá provedena v měně euro jednou z metod určených Kinguin.net

3.6 Metody platby. Prosím berte na vědomí, že metody platby dostupné na internetových stránkách jsou poskytovány partnery Kinguin.net. V případě dodatečného účtování nebo vracení plateb z příkazu partnera poskytujícího platební systém souhlasí prodávající s tím, že Kinguin.net má právo na splacení peněz vyžádaných partnerem aniž by vznikl závazek vůči prodávajícímu. Kinguin.net se vynasnaží asistovat Vám při sporech s partnery poskytujícími platební služby. Pokud nicméně bude spor spojen s dodatečnými výdaji, tyto náklady jsou pouze Vaším výdajem.

3.7 Váš agent. Pokud jste vyzváni k potvrzení a dokončení online transakce prostřednictvím agenta, např. prodávající může být vyzván k zajištění agenta pro export a import, pak je agent Vaším agentem. Pokud má agent nějaké neodkladné povinnosti, jste odkázáni na druhou stranu online transakce.

3.8 Dárky ze Steam. Kinguin.net není zodpovědný za problémy spojené s prodáváním a kupováním dárků ze služby Steam od jiných prodávajících. Existuje riziko banu ze strany Steamu za prodej, ale i nákup dárků služby Steam. Prosím pamatujte, že tak činíte na vlastní nebezpečí!

4. Poplatky za služby Kinguin.net

4.1 Poplatky za služby Kinguin.net si účtuje poplatky za transakce a kontrolní transakce v souladu s ceníkem služeb zveřejněným na internetových stránkách. Kinguin.net si vyhrazuje právo účtovat poplatek za službu u ostatních online transakcí po předchozím upozornění zveřejněném na internetových stránkách. Poplatky za služby účtované Kinguin.net zahrnují poplatky pro partnery. Kinguin.net nemá moc, a tedy není odpovědný za produkty a služby, které jsou předmětem platby. Nemůžeme zajistit, že kupující nebo prodávající, se kterým jednáte opravdu dokončí transakci. 

 

Pevný ceník – základní poplatky
Poplatek za vložení
(/1 vložení, 365 dní)
Poplatek z konečné hodnoty
(/1 položku, založeno na konečné ceně)
Částka úspěchu
za prodaný produkt
 € 0,10 10 %  € 0,35

 

4.2 Poplatky pro třetí strany nejsou zahrnuty. Poplatky za služby účtované Kinguin.net nezahrnují žádné poplatky za služby nebo produkty, které můžete pořídit ve spojení s online transakcí. Je Vaší zodpovědností vyrovnat závazky vůči třetím stranám.

4.3 Daně, poplatky za finanční služby nejsou zahrnuty Veškeré poplatky účtované Kinguin.net nezahrnují daně, cla ani jiná vládní nařízení nebo poplatky za finanční služby. Souhlasíte, že zaplatíte a budete odpovědni za daně, cla a jiná vládní nařízení spojená s online transakcí relevantní pro transakční služby. Tyto poplatky nejsou obsaženy v poplatcích za služby. Pokud bude Kinguin.net vyzván k výběru nebo zadržení daní nebo cla, souhlasíte se zaplacením těchto daní a cla Kinguin.net. Kinguin.net a Alipay má právo rozhodovat o účtování finančních poplatků při dodatečných nákladech u poskytování transakčních služeb a strana, která je příjemcem platby nese náklady za bankovní poplatky.

5. Povinnosti prodávajícího

5.1 Poskytnutí informací a asistence. Souhlasíte s poskytnutí veškerých potřebných informací, materiálů a povolení a souhlasíte, že poskytnete asistenci a budete spolupracovat na dokončení online transakcí a transakčních služeb poskytnutých Kinguin.net. Pokud Vaše selhání v důsledku zdrží poskytnutí další transakční služby, způsobí zrušení online transakce nebo zamezí přijetí platby, není Kinguin.net odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo poškození takto vzniklé.

5.2 Povinnosti a záruky. Zaručujete, že:

a) budete užívat transakčních služeb v dobré víře a v souladu se zákony;

b) veškeré informace a materiály, které poskytujete ve spojení s užitím transakčních služeb jsou pravdivé, právoplatné a přesné, a nejsou lživé, zavádějící ani klamavé;

c) nebudete užívat transakčních služeb k poškození Kinguin.net, našich partnerů nebo dalších členů nebo uživatelů internetových stránek nebo se účastnit nezákonných aktivit; a

d) v případě, že jste prodávajícím produktů, máte právo a oprávnění k prodeji, distribuci nebo exportu produktů v souladu s transakčních služeb. Takové produkty nesmí odporovat právům třetích stran; a

e) v případě, že jste prodávajícím produktů, máte vlastnické právo k produktům objednaných v rámci online transakce a produkty splňují stanovený popis a požadavky; a

f) v případě, že jste prodávajícím služeb, budete poskytovat objednané služby s odpovídající péčí a schopnostmi.

5.3 Porušení pravidel. Pokud podle Kinguin.net nejednáte v dobré víře, zneužíváte transakčních služeb nebo jinak porušujete tuto smlouvu, Kinguin.net má právo zrušit relevantní online transakci/e. Kinguin.net si také vyhrazuje právo uložit jakýkoli postih, dočasně či trvale pozastavit nebo zrušit Vaše právo užívat transakční služby, dočasně nebo trvale pozastavit nebo zrušit trvající předplacené členství nebo členství zdarma na internetových stránkách. Kinguin.net si také vyhrazuje právo udělit oprávnění Alipay, aby dočasně pozastavilo transakční funkcionalitu Vašeho Alipay účtu na období předepsané podle ustanovení Kinguin.net, nebo trvale zrušit právo k užívání Alipay účtu. Kinguin.net může dále zveřejnit zjištěná porušení, postihy a další záznamy týkající se porušení pravidel na internetových stránkách.

5.4 Povinnost platit daně. Jste plně zodpovědní za placení daní, cla nebo dalších vládních ustanovení nebo dalších výdajů nebo poplatků, které mohou být uvaleny na jakékoli produkty nebo služby pořízené nebo dodané ve spojitosti s online transakcemi.

5.5 Feedback systém. Nejste oprávněni konat tak, abyste podkopali integritu feedback systému Kinguin.net. To se týká například zákazu udělování kladného feedbacku (hodnocení) sám sobě na internetových stránkách prostřednictvím jiného členského ID nebo prostřednictvím třetích stran nebo udělováním negativního feedbacku jiným členům na internetových stránkách.

5.6 Odškodnění členem. Souhlasíte poskytnout odškodnění Kinguin.net a našim partnerům, zaměstnancům, ředitelům, výkonným vedoucím, agentům a reprezentantům a jakkoli je nepoškozovat, nevinit je ze ztrát, škod, nároků nebo závazků (včetně právních nákladů na základě plného odškodnění), které mohou vyvstat přímo i nepřímo z užívání transakčních služeb nebo z porušení této smlouvy. Kinguin.net si vyhrazuje právo předpokládat výhradní obhajobu a kontrolu nad případem, které jsou jinak předmětem odškodnění. V takovém případě musíte spolupracovat s Kinguin.net v sestavení obhajoby.

6. Diskrétnost

6.1 Závazek diskrétnosti Musíte držet v tajnosti veškeré důvěrné informace poskytnuté ostatními členy internetových stránek nebo Kinguin.net ve spojitosti s jakoukoli online transakcí nebo transakčními službami.

6.2 Důvěrné informace. Veškeré informace a materiály poskytnuté jiným členem internetových stránek nebo Kinguin.net jsou považovány za důvěrné informace pokud taková informace nebo materiály nejsou již veřejné nebo se dodatečně veřejnými nestanou, ne však v případě porušení pravidel.

7. Popření a omezení ručení

7.1 Bez záruky. Výslovně souhlasíte, že Vaše užívání transakčních služeb je na Vaši plnou zodpovědnost. V plném rozsahu stanoveným zákonem jsou transakční služby poskytovány „jak jsou“, „dle dostupnosti“ a „se všemi nedostatky“ a nejsou reprezentací Kignuin.net, který neposkytuje záruku nepřerušení transakce, včasnosti ani bezchybnosti. Kinguin.net neposkytuje záruku v ohledech přesnosti, pravdivosti nebo úplnosti informací poskytnutých kterýmkoli členem internetových stránek. Jste plně odpovědní za veškeré následky vyplývající z vlastního uvážení a rozhodnutí užívat nebo jinak spoléhat na takové informace. Kinguin.net a naši partneři dále výslovně odmítají všechny a jakékoli záruky, vyjádřené i odvozené, včetně .ale ne pouze, záruk stavu, kvality, výdrže, výkonu, přesnosti, spolehlivosti, obchodovatelnosti nebo bezvadnosti, obzvlášť při porušení pravidel a při upozornění, že k daným škodám může dojít a lze je předpokládat. Veškeré záruky tímto vyloučeny.

7.2 Vynětí a omezení závazků. V plném rozsahu umožněném zákonem nevzniká Kinguin.net závazek nepřímým, následným, náhodným, zvláštním poškozením nebo škodou vzniklou trestnou činností. Vztahuje se to i na ztrátu nebo újmě na zisku a tržbách, přerušení obchodu, ztrátu tržních příležitostí nebo ztrátu dat vzniklou užitím nebo neschopností užít transakční služby. Celkový závazek ze strany Kinguin.net a našich partnerů a agentů včetně Alipay vzniklé z pozice transakčních služeb ve spojitosti s jakoukoli online transakcí nemohou překročit poplatky za služby kinguin.net nebo nás v hodnotě 1000 dolarů.

7.3 Některá nebo veškerá omezení nebo vynětí nelze aplikovat na Vás, pokud stát, provincie nebo země, kde se nacházíte taková omezení nebo vynětí neumožňují. Můžete nabýt také práva na základě lokálních zákonů Vašeho státu, provincie nebo země, která se případ od případu liší. Žádná z klauzulí této smlouvy nemá za záměr tato práva ovlivňovat.

8. Vyšší moc

8.1 Vyšší moc. Za žádných okolností Kinguin.net a naši partneři a agenti nejsou zodpovědní za zpoždění nebo selhání nebo přerušení transakčních služeb, které jsou výsledkem přímého nebo nepřímého působení přírodních živlů, sil nebo příčin, které nelze ovlivnit, včetně neomezené moci boží, výpadků Internetu, počítačů, telekomunikací nebo jiná selhání zařízení, rozvodné sítě, stávek, nepokojů pracovních sil, vzpour, povstání, občanských nepokojů, nedostatku pracovníků nebo materiálu, terorismu, války, vládních zásahů, soudních příkazů jak domácích, tak zahraničních nebo tribunálů.

9. Oznámení

9.1 Oznámení. Pokud není uvedeno jinak, právní oznámení budou doručována Vám prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou ve Vašem nejnovějším uživatelském profilu na internetových stránkách. Oznámení je považováno za doručené po 24 hodinách po odeslání emailu, pokud nám není oznámeno, že emailová adresa je neplatná. Alternativou je doručení poštou na adresu uvedenou ve Vašem  nejnovějším uživatelském profilu. V takovém případu je oznámení považováno za doručené po 5 dnech od odeslání. Pokud není uvedeno jinak, právní oznámení jsou doručována Kinguin.net na adresu 6F, ING Tower, 308 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

10. Jurisdikce a právo

10.1 Platný zákon. Tato smlouva se řídí zákony Hong Kongu bez ohledu na konflikty s právními principy jiných zemí.

10.2 Přátelská dohoda. Pokud vznikne spor z nebo ve spojení s touto smlouvou, online transakcí nebo užitím transakčních služeb („spor“), vyřeší se spor přátelskou dohodou.

10.3 Spor mezi prodávajícím a kupujícím. V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím ve spojitosti s online transakcí a spor není vyřešen přátelskou dohodou v předepsaném čase podle podmínek transakce, souhlasíte s postoupením sporu Kinguin.net k vyřešení. Pokud jste nespokojeni s rozhodnutím Kinguin.net, musíte zažádat Hong Kong Arbitration Centre („HKIAC“) o arbitráž a oznámit Kinguin.net o žádosti do 20 kalendářních dní po rozhodnutí Kinguin.net. Pokud prodávající ani kupující nezažádají o arbitráž během 20 dní po rozhodnutí Kinguin.net, považuje se rozhodnutí za odsouhlasené prodávajícím i kupujícím a stává se platným a závazným. S konečným rozhodnutím, v případě že online transakce přebírá podmíněnou službu, Kinguin.net může přikázat Alipay aby rozdělil dle rozhodnutí peníze z podmíněné smlouvy. Má se pak za to, že kupující a prodávající se zříkají námitek proti rozhodnutí Kinguin.net Alipay a našim partnerům a agentům.

10.4 Jiné spory. V případě, že vznikne spor mezi Vámi a Kinguin.net za jiných okolností, pokud spor není vyřešen mezi Vámi a Kinguin.net, Vy a Kinguin.net souhlasíte, že bude spor vyřešen arbitráží u HKIAC.

10.5 Arbitráž HKIAC. Pokud je spor postoupen HKIAC k arbitráži, arbitráž bude provedena v souladu s pravidly HKIAC. Panel arbitráže bude sestaven z jediného arbitra. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude arbitráž probíhat v angličtině v Hong Kongu. Arbitráž bude probíhat po telefonu, online a/nebo pouze na základě písemného podání, jak specifikují strany vstupující do arbitráže. Arbitráž bude probíhat bez osobní účasti stran nebo svědků pokud se strany nedomluví jinak. Výsledek arbitráže je konečný závazný oběma stranám. Náklady na arbitráž budou uhrazeny prohrávající stranou, pokud není dohodnuto jinak.

10.6 Odškodnění. Pokud zahájíte jakékoli právní akce proti Kinguin.net nebo našim partnerům v rozporu s klauzulí 10, včetně jakýchkoli právní akcí zpochybňující rozhodnutí Kinguin.net, které se stalo závazným dle klauzule 10, jsou Kinguin.net a naši partneři, agenti, zaměstnanci, ředitelé, výkonní vedoucí chráněni a odškodněni při ztrátách nebo škodách, které utrpíme.

10.7 Promlčecí lhůta. V jakémkoli případě nesmíte reklamovat podle této smlouvy nic po jednom roce od reklamované události.

10.8 Osvobození od podmínek. Při nesplnění předchozích ustanovení může kterákoli strana požádat o prominutí /osvobození od pomínek proti druhé straně v případech udělení kompetentní jurisdikcí, a to před nebo během arbitráže.

11. Obecná ustanovení

11.1 Celá smlouvy. Tato smlouva je sestavena jako smlouva mezi Vámi a Kinguin.net pro řízení užívání transakčních služeb, má přednost před všemi dříve psanými nebo slovními dohodami ve vztahu ke stejnému předmětu či skutku.

11.2 Oddělení. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení vymazáno a ostatní ustanovení zůstanou platná a vymahatelná.

11.3 Nadpisy. Nadpisy slouží pouze jako odkaz a v žádném případě nedefinují, nelimitují, ani nepopisují účel a obsah dané sekce.

11.4 Nezávislá smluvní strana. Žádná agentura, partnerství, společný podnik, vztah zaměstnanec-zaměstnavatel nebo vztah franšízy a franšízanta není zamýšlen ani vytvořen touto smlouvou.

11.5 Žádná zřeknutí. Jakékoli selhání Kinguin.net a našich partnerů při výkonu našich práv daných touto smlouvou neznamenají zřeknutí se těchto práv nebo zřeknutí s ohledem na podružné nebo podobné porušení pravidel. Zřeknutí se práv může být provedeno pouze písemně.

11.6 Pověření. Kinguin.net má právo pověřit našeho partnera a převést na něj práva daná touto smlouvou. Stejně tak může být pověřen i jiný cíl zájmu. Vy nesmíte delegovat svá práva daná touto smlouvou žádné osobě ani jiné entitě.

 

 

Live Chat
If you change the country of residence the retail price will include the tax applicable for that country, or no tax if outside of the EU
I understand