kinguin loginAttention!From 1st January 2015 the European Union changes the tax regulations.Please choose appropriate tax region below.

Start selling now

Přihlaš se nyní
arrow login
Podpora
FAQ
Frequently Asked Questions
Create a Ticket
Rychlá podpora
Chat online

Vítejte na www.kinguin.net. Kinguin Digital Limited a / nebo jeho pobočkami (dále jen my, naše nebo "Kinguin.net") poskytujíci funkce webových stránek a další služby pro vás, při návštěve, nebo nákupu na www.kinguin.net (dále jen "Stránky"), používáte naše výrobky nebo služby, nebo používáte software dodaný  námi v souvislosti s některými z výše uvedených (souhrnně "Služby"). Kinguin.net Vám poskytuje služby za podmínek stanovených v tomto dokumentu.

Obchodní podmínky

Přečtěte si prosím následující pravidla a podmínky PŘED POUŽÍVÁNÍM NAŠICH SLUŽEB!

Tento dokument představuje právně závaznou dohodu mezi vámi jako Uživatelem těchto stránek (dále definován jako vy, váš, Uživatel nebo Prodávající, záležící na případě) a Kinguin.net.

1. Použitelnost a přijetí nařízení


1.1 Využívání Služeb a / nebo přístupu k webu podléhá podmínkám obsaženým v tomto dokumentu, včetně pravidel pro ochranu soukromí, pravidel  seznamu produktů  a všechny další podmínky ve vztahu k používání a / nebo provozu stránek , které mohou být zveřejněny  čas od času na Kinguin.net. Na tento dokument a všechny ostatní pravidla těchto stránek se dále obecně odkazuje jako na "řád". Používáním stránek nebo služeb, dáváte najevo svůj souhlas a zavazujete se tak tímto řádem. Žádáme vás, abyste tyto stránky nebo jakoukoli  jinou službu nepoužívali, pokud nechcete přijmout tyto nařízení.


1.2 Uživatelé nesmí používat služby a přijmout nařízení, pokud (a), nejsou ve věku, ve kterém mohou podepsat platnou smlouvu s Kinguin.net nebo (b) se nesmí používat Služby v souladu s právními předpisy Hong Kongu, včetně zvláštní administrativní oblasti lidové republiky Číny ("Hong Kong"), nebo jiné země / regionu, včetně země / regionu Uživatelovo bydliště a místa, kde jsou služby používány.


1.3 Uživatelé akceptují, že Kinguin.net má právo měnit své stránky a služby. Tyto změny se projeví  odpovídajícím způsobem  i v Pravidlech. Používáním této stránky a služeb souhlasíte se všemi změnami.


1.4 Pravidla jsou originálně napsány v anglickém jazyce a musí tak být napsány. V případě, že je řád přeložen i do jiného jazyka, a dojde k rozporu mezi verzí v angličtině a jinou jazykovou verzí,  pak anglická verze bude verzí závaznou.


1.5 Uživatelé mohou podepsat s Kinguin.net nebo s našimi partnery, prostřednictvím internetu nebo jinak, samostatnou dohodu/smlouvu o některých službách Kinguin.net. (Dodatečná ustanovení). V případě jakéhokoliv rozporu nebo nesouladu mezi předpisy a dalšími ustanoveními, pak  Dodatečná ustanovení budou brána v potaz s ohledem na tuto/tyto specifickou/é službu (y).


1.6 Pravidla použití mohou být změněny písemně autorizovanou osobou či osobami Kinguin.net.


1.7 Při používání Služeb nebo když nám zasíláte e-maily, komunikujete s námi elektronicky. Naše komunikace se zákazníkem probíhá e-mailem či zveřejněním oznámení na webových stránkách nebo prostřednictvím jiných služeb. Pro smluvní účely, dáváte souhlas k tomu, abyste od nás obdrželi sdělení elektronicky, a souhlasíte s tím, že veškeré dohody, upozornění, údaje a další sdělení, které vám poskytneme elektronicky splňují všechny právní požadavky,a aby takové sdělení  měli písemnou formu,  s výjimkou na takové písemné formy, u kterých zákony výslovně vyžadují odlišnou formu komunikace.


2. Poplatky za služby

2.1 Přihlášení na Kinguin.net  je zdarma. Účtujeme poplatky za používání služeb, jako je uvedení položek na prodej na Stránkách. Kdykoliv uvádíte položky k prodeji nebo používáte jiné placené služby, dáváte tak najevo svůj souhlas s účtováním v souladu s podmínkami stanovenými v našem Ceníku, který může být čas od času pozměněn.

2.2Změny v Ceníku nabývají platnosti, jakmile vyvěsíme dvou týdenní upozornění  Uživatelům o takové změně na webu. Servisní poplatky mohou být dočasně pozastaveny za účelem propagace (např. Sázení zdarma) nebo nových služeb. Tyto změny vstoupí v platnost, jakmile přechodné období promoční akce nebo nové služby budou vyhlášeny na stránkách.

2.3 Všechny poplatky jsou v eurech, v opačném případě budou změny oznámeny. Uživatel je povinen včas platit tyto poplatky a daně spojené s jeho / jejím používáním Služeb. Pokud uživatel nesplatí platby nebo faktury ani po datu splatnosti, máme oprávnění  platbu vyžadovat způsobem jiným (Toto zahrnuje výběr jiného způsobu platby , nebo platbou vybrané sběrnou agenturou nebo právním zástupcem).

2.4 Uživatel je povinen se zaregistrovat k přístupe a používání těchto stránek. Kinguin.net si vyhrazuje právo přístup omezit  nebo přerušit poskytování služeb (včetně, ale bez omezení na všechny funkce a / nebo funkce stránek) bez předchozího oznámení.

2.5 Služby (nebo jakékoliv jiné funkce začleněny do webu), mohou být různé v různých zemích a regionech. Není podána žádná záruka co se týče, služeb nebo funkcí určitého typu a také toho, že tyto služby budou k dispozici pro všechny uživatele. Kinguin.net může na základě  uvážení, omezit, odmítnout, nebo vytvořit další způsob přístupu týkající se užívání Služeb (nebo jiných funkcí začleněných do webu) pro různé uživatele.

2.6 Kinguin.net má právo zavést, změnit nebo zvýšit poplatky za, ukládat podmínky použití, pozastavit nebo ukončit jakékoliv Služby (nebo jakékoliv jiné funkcionality začleněné do Služby / Stránek) bez předchozího upozornění, kromě placených Služeb.

2.7 Všechny poplatky a platby spolu s platebními podmínkami jsou uvedeny v našem ceníku.

 

3. Všeobecné podmínky užití

3.1 Na základě vašeho souladu s nařízeními, a s vašimi platbami všech příslušných poplatků, Kinguin.net nebo jeho obsahu vám Kinguin.net zaručuje omezenou, neexkluzivní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou licenci s přístupem k osobnímu a non-komerčnímu používání Služeb.


3.2 Všechna práva, která nejsou výslovně udělena vám v těchto Podmínkách užití nebo jsou vyhrazena a uchovávána Kinguin.net nebo jeho poskytovately licencí, dodavately, nakladatelstvími, držitely práv nebo jinými poskytovately obsahu.


3.3 Zneužítí služeb Kinguin.net je zakázáno. Kinguin.net Služby je povoleno používat pouze podle zákona. Licence udělené Kinguin.net budou ukončeny, pokud nebudou v souladu s předpisy a zákony.


3.4 Uživatel se zavazuje používat sítě a služby pouze pro osobní účely. Uživatel nesmí (a) duplikovat, kopírovat, stahovat, šířit, prodávat, distribuovat nebo prodávat jakékoli služby, informace, texty, obrázky, videoklipy, zvuky, scénáře, soubory, databáze nebo seznamy vůbec dostupné na nebo prostřednictvím Webových stránek (Obsah stránek) a (b) duplikovat, kopírovat, stahovat, kompilovat nebo jinak používat pro komerční účely jakýkoliv obsah stránek, který je konkurenceschopný na Kinguin.net nebo používat Obsah stránky jakýmkoliv jiným obchodním způsobem. Je zakázáno systematicky načítat obsah webu, vytvářet nebo kompilovat, a to buď přímo, nebo nepřímo, sběr, sestavování, databáze a katalogy (pomocí robotů, vyhledávačů, automatického nebo manuálního zařízení) bez písemného svolení Kinguin.net. Použití jakéhokoliv obsahu nebo materiálů dostupných z internetových stránek pro účely, které nejsou v předpisech uvedeny je zakázáno.


3.5 Uživatel je povinen si přečíst Kinguin.net o Ochraně osobních informací, která upřesňuje všechny podrobnosti o tom, jak ochránit a používat osobní informace o uživatelích, které jsou v držení společnosti Kinguin.net a jeho partnerů. Používáním stránek nebo Služeb, dáváte svůj souhlas k následování a jste tak vázáni Podmínkami o ochraně osobních údajů a všech platných pravidel a předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů.


3.6 Kinguin.net může poskytnout uživatelům přístup k obsahu, výrobkům nebo službám nabízenými jinými poskytovately prostřednictvím hypertextových odkazů (ve formě textových odkazů, bannerů, kanálů nebo čímkoliv jiným), API a stránek těchto poskytovatelů. Doporučujeme si přečíst předpisy těchto stránek a o Ochraně osobních údajů ještě před užítím těchto stránek. Uživatel je informován, že Kinguin.net nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami vlastnící jinými poskytovately,dále Kinguin.net tyto stránky nesleduje a není zodpovědný za uživatele těchto webových stránek a za  obsah nebo výrobky nebo služby, které jsou k dispozici na těchto stránkách.


3.7 Uživatel souhlasí s tím, že on / ona neprovede žádnou takovou akci, která může ohrozit integritu počítačových systémů nebo sítí, které patří k Kinguin.net a nebude  získávat neoprávněný přístup k těmto počítačovým systémům nebo sítím.


3.8 Uživatel souhlasí s tím, že on / ona neprovede žádnou takovou akci, která může ohrozit integritu systému Kinguin.net jako například napsáním pozitivního komentáře pomocí jiného členského ID nebo prostřednictvím třetích stran, nebo napsáním neopodstatněného negativního komentáře jiným uživatelům.


3.9 Zasláním nebo publikováním svého vlastního obsahu a materiálu (Uživatelský obsah) na Webových stránkách nebo poskytnutím jakéhokoliv Uživatelského obsahu na Kinguin.net nebo našim partnerům či zástupcůmi, poskytuje Uživatel neodvolatelnou, trvalou a bezplatnou licenci platnou na celém světě, včetně práva udělovat další licence Kinguin.net prezentovat, přenášet, distribuovat, reprodukovat, publikovat, rozmnožovat, publikovat, modifikovat, překládat, vytvářet obsah související nebo jinak používat Uživatelský obsah v jakékoliv formě, médiu nebo technologii , která je nyní k dispozici, nebo ne, v jakýchkoliv případech, a s jakýmikoliv účely, které by mohly být prospěšné pro provoz stránek. Uživatel si bere na vědomí a zaručuje Kinguin.net, že bude  mít dostatečné prostředky a práva zajistit takovou licenci.

3.10 PŘEDOBJEDNÁVKY Vai předobjednávku můžete zrušit kdykoliv, maximálně však 3 dny před datem vydání hry (NELZE POKUD JE BONUS KE HŘE UVOLNĚN DŘÍVE).Cena uvedená u předobjednávky je garantována. Nebudeme po Vás požadovat žádné další platby po vydání produktu. Po vydání hry obdržíte klíč v pořadí v jakém došlo k předobjednávkám.
3.11 Použití neautorizovaných skriptů, programů a manipulací cen prostřednictvím neoficiálních hacků / botů na platformě Kinguin je zakázáno a může mít za následek zrušení účtu a nezaplacení splatných peněžních prostředků (pohledávek) za prodané zboží.

4. Uživatelské  účty

4.1 Uživatel se musí přihlásit / zaregistrovat na Stránkách, aby mohl získat přístup a používat určité služby. Každý uživatel, který dokončil registraci může být dále označován jako "člen") Jestliže Kinguin.net nepovolí jinak , uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet. Kinguin.net může uzavřít nebo pozastavit uživatelské účty, pokud má důvodné podezření, že se Uživatel přihlásil k odběru nebo vlastní dva nebo více uživatelských účtů. Dále, Kinguin.net může odmítnout žádost o registraci uživatele bez udání důvodu.


4.2 Po registraci na webu, Kinguin.net otevře účet a přiřaďí mu ID a heslo(které určí uživatel při registraci) pro každého registrovaného uživatele. Účet může obsahovat e-mailovou funkčnost s omezenou kapacitou pro odesílání a přijímání e-mailů.


4.3 ID a heslo kombinace je jedinečná pro každý účet. Každý uživatel je osobně zodpovědný za střežení  vlastního ID a . Ani Uživatel nemá právo sdílet, přiřazovat nebo povolovat používání svého účtu, soukromého ID nebo hesla  jakoukoli jinou osobou. Uživatel se zavazuje okamžite informovat Kinguin.net  o každém neoprávněném použití svého hesla nebo účtu nebo o  jakémkoli jiném porušení bezpečnostních pravidel na jejich účtu.


4.4 Uživatel se zavazuje považovat všechny opatření přijatá v rámci svého účtu (včetně spamem, zveřejňování informací o jiných společnostech, kliknutím na tlačítko Přijmout doplňující opatření, předplatné nebo zmrazení dalších služeb, posílání e-mailů nebo krátkých textových zpráv pomocí účtu) schválený Uživatelem.


4.5 Uživatel bere na vědomí, že sdílením svého účtu s jinými lidmi, podáním přístupu jiným lidem, než je sám uživatel může způsobit nevratné poškození společnosti Kinguin.net nebo ostatním uživatelům. Uživatel je povinen chránit Kinguin.net, jehopartneřy, úředníky, pracovníky, zaměstnance a zástupce proti ztrátám a škodám (včetně nefinančních) způsobených sdílením svého účtu s více uživately. Uživatel také souhlasí s tím, že pokud je jejich účet sdílen s více osobami, nebo je nemožné ho  udržet v bezpečí, Kinguin.net pak nenese zodpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené ohrožením bezpečnosti účtu a je proto oprávněn přerušit nebo ukončit takový uživatelský účet , aniž by byl zodpovědný za uživatele.


4.6 Uživatel je povinen zadat své celé jméno, aktuální adresu, platnou e-mailovou adresu a další informace potřebné k dokončení procesu registrace. Veškeré Vámi poskytnuté informace musí být pravdivé, přesné, aktuální a úplné.


5. Povinnosti prodávajícího

5.1 "Prodávající" je definován jako jakýkoliv uživatel, který vystavuje jeho / její / jeho výrobky na prodej na Stránkách. Každý Prodávající prezentuje, zaručuje a potvrzuje, že (a) má plnou kapacitu a právo přijmout předpisy, uděluje licence a povolení a převzít tyto povinnosti, (b) bude používat stránky pro obchodní účely, a (c) adresa uvedená Prodávajícím při registraci, je registrovaným sídlem podnikatelské činnosti. Na základě tohoto předpokladu všechny spolupracující divize nebo dceřiné společnosti nebudou považovány za samostatné subjekty, sídlo společnosti bude považováno za jeho ústředí.

5.2 Prodávající je povinen poskytnout informace nebo dokumenty týkající se jeho podnikání, sídla firmy nebo produktů / služeb  v rámci předplatného na web. Každý Prodávající prohlašuje, zaručuje a potvrzuje, že (a) informace a dokumenty předložené v průběhu registračního procesu nebo v dalším využívání Stránek nebo Služeb jsou pravdivé, přesné, platné a úplné, a (b) Prodávající bude hlásit veškeré změny v dokumentech odpovídajícím způsobem s cílem udržet je pravdivými, platnými a úplnými.

5.3 V době  udělení účtu Prodávající souhlasí s tím, že jejich kontaktní údaje budou zařazeny do databáze prodávajícího a Kinguin.net a jeho partneři poskytnou takovou kontaktní informací na jiné uživatele anebo jinak zpracují jejich osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů .

5.4 Každý Prodávající prohlašuje, zaručuje a potvrzuje, že (a), bude osobně zodpovědný za zajištění všech potřebných třetích stran, jejich licencí a povolení  k obsahu, které mají být předloženy, publikovány a prezentovány Prodávajícím, (b) žádný  z předloženého obsahu, publikovaného a prezentovaného prodávajícím neporušuje žádná autorská práva  třetí strany, patenty, ochranné známky, obchodní jména, obchodní tajemství nebo autorská práva jiné třetí osoby nebo morální autorská práva (Práva třetích stran) a (c) Prodávající je oprávněn k prodeji , trhu, distribuci a exportu, nabídám k prodeji, marketingu nebo distribuci nebo používání produktů a službám popsaných v nabídce obsahu Dražební nabídky, marketing, distribuce nebo vývoz neporušuje práva třetích osob.

5.5 Dále, každý prodávající prohlašuje, zaručuje a potvrzuje, že služby na prodej, které předložil, prezentoval a publikoval:
a) budou pravé, vhodné, úplné a přípustné;
b) nebudou nepravdivé, klamné nebo nespolehlivé;
c) neobsahují informace, které jsou urážlivé, výhružné, obtěžující, obscénní, kontroverzní, urážlivé, explicitní nebo diskriminační jakékoliv menšině;
d) neobsahují informace, které jsou diskriminační nebo podporují diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku;
e) neporušují zásady hesel, nařízení nebo jakýchkoliv jiných souvisejících doplňujících opatření;
f) neporušují platné zákony a předpisy (včetně, ale bez omezení na předpisy týkající se kontroly vývozu, ochrany práv spotřebitele, nekalých soutěží nebo podvodných reklam), nebo podporují chování, které by mohlo narušovat nebo porušovat zákony či právní předpisy;
g) nemají souvislosti, a to buď přímo, nebo nepřímo, s libovolnými webovými stránkami, které by mohly obsahovat obsah porušující nařízení.

5.6 Každý Prodávající prohlašuje, zaručuje a potvrzuje, že:
a) přijme veškerá opatření, při návštěvě Stránek v souladu s platnými právními předpisy;
b) se bude spolupracovat s dalšími uživateli stránek v dobré víře;
c) přijme veškerá opatření, v souladu s předpisy, další dokumenty a platné doplňující opatření;
d) nebude používat Stránky nebo jiné stránky k zpronevěrě nebo zneužití jiných uživatelů (např. prodej kradeného majetku, použití ukradených kreditních / debetních karet);
e) nebude se vydávat za někoho, nebo cokoliv jiného, zkreslovat své údaje nebo vztahy s někým, nebo s něčím jiným;
f) se nebude zapojovat do spamovaní nebo phishingu (lstivé získávání informací)
g)se nebude zapojovat do jakékoliv jiné protiprávní činnosti (včetně trestných činů, deliktů, atd.), nebube podporovat, nebo podporovat protiprávní činy;
h) se nebude angažovat v jakémkoliv pokusu reprodukovat, používat nebo zpronevěřovat žádné právně vyhrazené adresáře Kinguin.net adres, databází a seznamů hesel;
i) nebude používat počítačový virus nebo jiné destruktivní techniky nebo ničivé kódy, nebo jakékoliv softwarové nebo hardwarové, data nebo osobní informace vůbec, které by mohly Stránky narušit;
j) se nebude pokoušet narušit integritu datových systémů nebo sítí používaných Kinguin.net a / nebo jiných webových stránkách uživatelů nebo získat neoprávněný přístup k těmto údajům, systémům nebo sítí;
k) se nebude zapojovat do jakýkoliv činností, které by jinak způsobili Kinguin.net nebo naše partnery zodpovědnými.

5.7 Prodávající není oprávněn používat jakékoliv služby nebo Uživatelské účty k vykonáváni činnosti, stejné nebo podobné Kinguin.net e-commerce.

5.8 Pokud je Prodávající obchodním zástupcem, on představuje záruku, že má všechna potřebná povolení, schválení a / nebo povolení od svých obchodních partnerů a společníků (a) působí jako obchodní zástupce, (b) zakládá a zveřejňuje své kontaktní údaje, jakož i údaje, referenční seznamy a komentáře jejich jménem, a (c) třetí strany mohou obrátit takový obchodní zástupce na podporu svých tvrzení nebo prohlášení. Kromě toho, že prodávající zajišťuje a prohlašuje, že všechny referenční seznamy a komentáře jsou pravdivé a vhodné a třetí strany mohou kontaktovat obchodní zástupce bez souhlasu prodávajícího.

5.9 Prodávající se zavazuje k poskytnutí všech potřebných informací, materiálů a povolení a veškeré přiměřené podpory a spolupráce se zákaznickou podporou Kinguin.net , která  poskytne své služby v závislosti na tom, zda Prodávající porušil předpisy a / nebo byly podány stížnosti proti Uživatel. Pokud tak nebude učiněno kvůli zpoždění, pozastavení či odepření přístupu k jakýmkoli Službám, Kinguin.net nebude pak povinen prodloužit dobu Služby a neponese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou takovým zpožděním, pozastavením nebo odmítnutím.

5.10 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že Kinguin.net není povinen aktivně sledovat nebo ověřovat obsah jakýchkoli materiálů zpráv nebo informací vytvořených, získaných nebo zpřístupněných prostřednictvím Webových stránek nebo služeb. Kinguin.net žádným způsobem nepodporujr, ověřuje nebo potvrzuje obsah jakýchkoliv připomínek nebo  informací poskytnutých uživately. Každý prodávající / Uživatel je zodpovědný za obsah jejich korespondence a může být označen za  zodpovědným za obsah svých připomínek nebo jakýchkoliv jiných materiálů, nebo informací.

5.11 Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že Služby mohou být použity společnostmi a jejich zástupci pro obchodní účely, ale nikoliv jednotlivými zákazníky pro své osobní účely.

5.12 Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že každý prodejce je osobně odpovědný za jakékoli nedodržení platných právních a správních předpisů příslušné jurisdikce, a pravidelně se ujištuje, že stránky a služby jsou využívány v souladu s právními předpisy.

5.13.1 Je zakázáno prodávat produkty, které jsou jinak běžně dostupné zdarma a produkty z charitativních událostí. (tj. Humble Bundles, atd.)

5.13.2 Ustanovení odstavce 5.13.1 se nevztahuje na smluvní Indie vývojáře v programu Indie Valley.

6. Zakázané jednání

6.1 Kinguin.net si rezervuje právo na odstranění, upravení či odmítnutí jakéhokoliv uživatelského obsahu, umístěného, publikovaného či prezentovaného na stránkách, které jakkoliv porušuje předpisy nebo se jeví nezákonným, či reprezentuje Kinguin.net a jeho partnery nevhodně.

6.2 V případě, že uživatel/prodejce poruší jakákoliv ustanovení předpisů či Kinguin.net objeví, že ustanovení bylo porušeno prodejcem/uživatelem, pak je Kinguin.net oprávněno k uvalení penále na daného uživatele/prodejce či zastavit či vymazat účet či zakázat přístup na stránky Kinguin.net a používání Kinguin.net služeb. Dále, penále, které mohou být uvaleny Kinguin.net, předchází upozornění, odstranění jakéhokoliv produktu či uživatelského/prodejcova obsahu publikovaného, umístěného či prezentovaného uživatelem/prodejcem na stránkách;

6.3 Bez ohledu na obecnost výše uvedeých informací, bude Uživatel / Prodávající považován za vinného s hrubým porušením předpisů, v následujících případech:

a) v důsledku stížností nebo oznámení podané třetí stranou Kinguin.net se může důvodně domnívat, že prodávající selhal, a to buď úmyslně nebo v podstatě, v dodržení smlouvy s třetí stranou, včetně ale ne omezenou na situaci, v které prodávající nezaslal objednaný produkt i přesto, že obdržel platbu a dále, kdy prodávajícím dodaný  produkt nebyl  v takovém stavu v jakém byl popsaný ve smlouvě (tj. Popis dražby) s takovou třetí stranou,:
b) Kinguin.net se může důvodně domnívat, že uživatel  může používat kradené kreditní karty nebo jakékoli jiné nepravdivé informace ve smluvních vztazích s partnerem,
c) Kinguin.net se může dále důvodně domnívat, že veškeré informace poskytnuté Uživatelem / Prodávajícím mohou být neplatné, neúplné, nepravdivé, nevhodné nebo zavádějící,
d) Kinguin.net předpokládá, že opatření zavedená uživatelem / prodávajícím vystavují  Kinguin.net, jeho partnery  a všechny ostatní uživatele  finančním ztrátám nebo může vést k stejnému výsledku.


6.4 Kinguin.net si vyhrazuje právo plně spolupracovat s úřady, soukromými detektivovy  a / nebo podvedenými třetími osobami  jako součást trestního nebo civilního vyšetřování. Kromě toho může Kinguin.net sdílet identitu uživatelů / prodejců a také všechny kontaktní údaje poškozené třetí osobě, pokud o to požádáji trestní orgány nebo jiné donucovací subjekty , které vydají soudní příkaz. Kinguin.net nenese žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou takovým předáním a Člen se zavazuje tím, že nebude podnikat žádné právní kroky nebo mít nároky vůči Kinguin.net.

6.5 Pokud je Člen  v rozporu s nařízeními, Kinguin.net si rovněž vyhrazuje právo oznámit toto porušení na stránkách. Pokud se toto porušení týká nekalého nebo nezákonného chování, Kinguin.net si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit toto porušení našim partnerům, včetně, ale bez omezení, může atd.  Partneři  Kinguin.net mohou omezit, pozastavit nebo blokovat přístup ke všem nebo částem služeb poskytované těmito partnery, přijmout jakákoliv jiná opatření k nápravě a zveřejnění uživatelů / prodejců na stránky provozované nebo pod správou Kinguin.net partnerů.


6.6 Každý uživatel / Prodávající se zavazuje k  odškodnění a k závazku zaplacení jakýchkoliv výdajů Kinguin.net, našim partnerům, úředníkům, pracovníkům, agentům i zástupcům veškerých ztrát, poškozených pohledávek nebo závazků (včetně právních nákladů vynaložených na nárok na plnou náhradu), které mohou vyplynout z váš komentář, zveřejnění nebo prezentaci jakéhokoliv uživatelského obsahu, z užívání stránek či služeb nebo z porušení řádu.


6.7 Každý uživatel / Prodávající souhlasí s tím, že Kinguin.net nenese zodpovědnost nebo povinnost k vám, nebo komukoliv jinému, za uživatelský obsah nebo jiné materiály prezentované na Stránkách, včetně těch, které jsou nezákonné, nepravdivé, zavádějící, nevhodné, hanlivé, urážlivé nebo zakázáné, a že riziko škody způsobené těmito materiály je pak způsobeno uživatelem/ Prodávajícím samostatným. Kinguin.net si vyhrazuje právo převzít, na náš úkor, plnou kontrolu a na obranu v každém případě, ale vylučující odškodnění člena. V takovém případě Člen bude spolupracovat s Kinguin.net v případě nároku na obranu.


6.8 Kinguin.net si vyhrazuje právo nepřijímat žádné  opětovné vrácení  již dodaných položek / herních klíčů.


7.  Jednání mezi uživateli a prodejci

7.1 Na stránkách Kinguin.net poskytuje elektronické online platformy k výměně informací mezi prodejcem a kupcem produktů a služeb. Dále, Kinguin.net poskytuje uživatelům/prodejcům online platformy k zveřejnění, přijetí, vytvoření, řízení objednávek v souladu s Pravidly a podmínkami nákupu služeb poskytovaných Kinguin.net. Nicméně, Kinguin.net nedělá žádnou reprezentaci prodejci či kupci bez ohledu k jakýmkoliv službám. Kinguin.net nekontroluje, není povinnen se ujistit, a není zodpovědný za kvalitu, bezpečnost, legálnost nebo dostupnost jakéhokoliv produktu či služeb nabízených k prodeji na stránkách, dále také za prodejcovu schopnost prodávat či kupcovu schopnost nakupovat.

7.2 Uživatelé/prodejci berou na vědomí to, že vytvoření transakcí na stránkách  obsahuje risk spolupráce s hrubými lidmi. Kinguin.net využívá všech svých možných snah k ověření správnosti dat a informací poskytnutých našimi uživateli/prodejci během registračního procesu. Avšak protože je těžké ověřit identitu internetových uživatelů, Kinguin.net není schopen potvrdit a proto nepotvrzuje domnělou identitu uživatelů(včetně ale ne limitovanou na prodejce). Doporučujeme Vám, abyste využili všech možností včetně selského rozumu a zhodnotili daný případ.

7.3 Každý uživatel/prodejce si plně uvědomuje risk nákupu či prodeje přes stránky a služeb, a také nároků či problémů, které mohou vzniknout ve vztahu k online nákupu. Tento risk zahrnuje ale není limitovaný na klamnost produktů a služeb, ilegálních produktů, zpoždění, chybné dodání či chybnou platbu, nesprávnou částku kalkulace, záruční problémy a nehody během transportace. Takový risk také zahrnuje fakt, že manufaktura,import, export, distribuce, nabídka, prezenetace, prodej a/nebo pouití nabízených a prezentovaných na sttránkách může narušit či považovat za narušení jakáchkoliv práv třetí strany, která může mít za následek risk, při kterém třetí strana může vyžadovat náhradu za způsobené škody, dále také takové vzenesené náhrady spojené s jinými požadavky třetích stran. Takový risk může také obsahovat fakt, že spotřebitelé či ostatní kupci, a uživatelé produktů či další osoby mohou narazit na škody či problémy způsobené produkty původně koupené uživateli stránek jako výsledek nákupní transakce a/nebo můžou vznést námitky na základě používání takových produktů. Všechny takové risky jsou proto nazvány jako ‘Transakční risky’. Každý uživatel akceptuje ten fakt, že Kinguin.net nemůže nést zodpovědnost za jakoukoliv škodu, nárok, náklady, nevýhodu, obchodní přerušení či výdaje, které výplívají z Transakčního risku.

7.4 Uživatelé/prodejci jsou osobně zodpovědní za dodržení všechny předpisy a pravidla transakcí vytvořených přes, na či jako výsledek používání stránek či služeb, včetně ale ne limitované na platební podmínky, vrácení, garance, dodání, pojištění, poplatky, daně, licence, penále, dopravu a skladování.

7.5 Uživatel/prodejce souhlasí s poskytnutím všech potřebných informací a dokumentace které budou potřebné ve vztahu s transakcemi vytvořenými přes, na či jako výsledek používání stránek či služeb. Kinguin.net je oprávněn k zastavení či zrušení přístupu do uživatelova/prodejcova účtu, v případě, že nebude schopen poskytnout požadované informace či materiály v rozumné době.


8. Limitace závazku

8.1 Všechny služby poskytované Kinguin.net nebo přes stránku, jsou do nejvyšší míry povolené zákonem, jsou dále umožněny tak jak jsou, pokud jsou umožněné, a se všemi nedostatky, a Kinguin.net proto výslovně zamítá všechny garance, včetně ale ne omezené nan a jakoukoliv garanci stavu, kvality, trvanlivosti, funkčnosti, spolehlivosti, prodejnosti či vhodnosti pro jakýkoliv specifický účel. Všechny garance, zobrazení či závazky jsou tímto vyloučeny.

8.2 Do nejvyšší míry povoloné zákonem Kinguin.net nereprezentuje či neposkytuje žádnou garanci v souladu s platností, přesností, správností, spolehlivostí, kvalitou, stabilitou, konečností či podobností jakékoliv informace poskytované na stránkách či přes stránky . Kinguin.net nereprezentuje či negarantuje to, že výroba, import, export, distribuce, nabídka, prezentace, nákup, prodej a/nebo použití jakýchkoliv služeb či produktů nabízených přes stránky je zbavené od zasáhu práv jakékoliv třetí strany, dále také Kinguin.net nereprezentuje či nedává žádnou garanci v žádném ohledu ve vztahu k jakýmkoliv službám nabízeným či reprezentovaným na stránkách .

8.3 Každý uživatel/prodejce by měl být osobně zodpovědný za jeho/její za stažení či jinak získaný materiál přes stránky, a uživatel/prodejce bude zodpovědný za ztrátu či poškození způsobené Kinguin.net jakékoliv staženému materiálu. Žádná informace či rada, poskytnutá jak psace či mluveně, která může být získána prodejcem/uživatelem z Kinguin.net či přes stránku by neměla být považována za garanci či prezentaci jakéhokoliv druhu.

8.4 Stránky mohou poskytnout uživateli přístup ke službám či produktům poskytnutými nezávislými třetími stranami. Žádná garance či reprezentace není poskytnuta ve vztahu k těmto službám či produktům v jakémkoliv ohledu. V žádném případě Kinguin.net či naši partneři mohou být považováni za zodpovědnými za takové služby či produkty.

8.5 Každý uživatel/prodejce souhlasí s tím, že firmě Kinguin.net, našim partnerům, managementu, a pracovníkům nezpůsobí žádnou škodu, ztrátu či nebude vyžadovat jakékoliv nároky (včetně legálních nákladů), které se mohou objevit při používání stránek či služeb uživatelem (včetně informací publikovaných uživatelem/prodejcem na stránkách) nebo poškození služeb a podmínek předpisů. Každý uživatel/prodejce souhlasí s tím, že firmě Kinguin.net, našim partnerům, managementu, a pracovníkům nezpůsobí žádnou škodu, ztrátu či nebude vyžadovat jakékoliv nároky (včetně legálních nákladů), které se mohou objevit jako následek jakéhokoliv narušení garance či stížností podané uživatelem proti Kinguin.net, včetně těch zmíněných v sekci 5.

8.6 Kinguin.net není zodpovědné za jakoukoliv specifickou, přimou, nepřímou, represivní, vedlejší či následnou škodu či další jinou škodu (včetně ale ne limitovanou na ztrátu výdělku či spoření, narušení obchodu a ztráty informací) jako následek:

a) neschopnosti používání stránek či služeb;

b) zničení zboží, vzorků,dat, informací či služeb nakoupené či získané od Uživatele či kterékoliv třetí strany přes jakoukiliv Kinguin stránku;

c) narušovaní práv třetí strany či vymáhání jakýchkoliv požadavků ve vztahu k výrobě, importu, exportu, distribuci, nabídce, prezentace, nákupu, prodeji a/nebo použití produktů či služeb poskytované na stránkách a fakt, že mohou narušovat práva třetí strany;

d) jakékoliv data či soukromé informace zpřístupněné třetí stranou neautorizovaným způsobem;

e) jakékoliv prohlášení či řízení na stránkách; nebo

f) jakákoliv jiná záležitost, vztahující se ke stránkám, která může naznačovat nedbalost.

8.7 Navzdory výše zmíněnému, celkový závazek Kinguin.net, naši zaměstnanci, agenti, partneři, reprezantace a všechny osoby jednajicí v našem zájmu na všechny nároky vycházející z užívání stránek či služeb přes celý kalendářní rok je limitovaný s ohledem na každého uživatele/prodejce na (a) celkové částky zaplacené uživateli/prodejci firmě Kinguin.net a jejím partnerům v průběhu kalendářního roku nebo (b) HK$1,000, cokoliv je menší. Předchozí zmíněná informace neupustuje od požadavku k potvrzení příslušné škody připuštěné uživatelem/ prodejcem. Všechny nároky vycházející z užívání stránek či služeb musí být oznámeny během 3 měsíců po datu, kdy se vyskytl daný problém.

8.8 Limitace a vyloučení závazku v souladu s předpisy platí do nejvyšší míry povolené zákonem a budou platnými bez ohledu na podání upozornění Kinguin.net v momentu kdy se taková škoda nastane.


9. Vyšší síla

9.1 V žádném případě Kinguin.net nenese zodpovědnost za jakékoliv spoždění, přeřušení nebo chyby na stránkách, způsobené událostmi mimo naši kontrolu, včetně poruch internet, hardwarovými, telekomunikačními či jinými událostmi, výpadky, vládními činnostmi, nepokoji a občanskými nepokoji, ohněm, bouřkou, explozí, Božími zásahy, vládnimi zásahy, soudními příkazy nebo nedbalostí třetí strany.

10. Ochrana duševního vlastnictví

10.1 Kinguin.net je jediným poskytovatelme licence všech práv a zájmů stránek a jejich obsahu. Stránky a jejich obsah obsahují business tajemství a jiné duševní vlastnictví chráněné mezinárodními autorskými právy a jinými právy. Všechny názvy, vlastnictví a duševní vlastnictví náleží stránkám a jejich obsah zůstává Kinguin.net a jejich partnerům. Vyhrazujme si všechna práva pro jakékoliv vymahání v souladu s těmito regulacemi.

10.2 Kinguin.net a všechy související ikony, loga jsou registrovány pod obchodní značkou  Kinguin  Ltd a další Kinguin související ikony a loga jsou registrováné obchodní značky a služební značky pod firmou Kinguin.net Limited jsou chráněné legálně a dalšími příslušnými právy, Neautorizované kopírovaní, modifikace, použití či publikace těchto značek je zakázaná.

10.3 Kinguin.net může spolupracovat s nezávislou třetí stranou zůčastněnou v poskytování služeb. Je však zakázáno, aby tato strana použila jakoukoliv obchodní či servisní značku či logo patřící třetí straně bez jejího schválení.


11. Ochrana kupce

Prodejci jsou požadováni, aby spolupracovali s naši zákaznickou podporou. Kupci a prodejci předávají všechna finální rozhodnutí firmě Kinguin.net, která dle vlastního uvážení, prověří všechna prohlášení , která byla předložena kupcem, v souladu s Kinguin Smlouvou o ochraně kupce. Jestliže bude jakýkoliv případ vyřešen ve prospěch kupce, nákupní cena zboží bude refundována (včetně prodejních daní a dalších k tomu spojených nákladů, jako například poplatky za platbu,etc.), a prodejce je povinen nám odškodnit jakékoliv poplatky spojené s transakcí a vzniklou kvůli refundaci kupce. Kupec není požadován k vrácení jakýchkoliv transakčních poplatků, jestliže předloží určenou dokumentaci (i.e. důkaz potrvrzující, že zboží bylo v takovém stavu v jakém bylo popisováno) popisovanou v Kiguin Smlouvě o Ochraně kupce. Kinguin.net si rezervuje jakékoliv právo ke zmrazení jakékoliv částky zaplacené prodejcům do té doby, než příslušný požadavek kupce bude stažen nebo částka bude určena ve prospěch kupce.

Mimoto:

Prodejci musí být oznámeni, o Kinguin Smlouvě o vrácení penež, písemně. Prodejci souhlasí s tím, že Kinguin může připsat refundovanou částku kupců na vrub prodejcova účtu. V případě, že prodejce požaduje změnit tuto metodu, je proto požadován kontaktovat Kinguin.net. Nicméně, Kinguin.net se opravnujě k rezervaci práva použití prodejcova kreditu v souladu s Kinguin Smlouvou o ochraně kupce.

V případě, že kredit prodejce na jeho Kinguin.net účtu nebude dostatečný, budeme vyžadovat jiný způsob refundace od prodejce.

Prodejci souhlasí s tím, že jsme oprávněni debitovat jejich účty kvůli refundaci kupců jakoukoliv námi vybranou metodou.

Změna refundovací metody v žádném případě neopravnuje prodejce k tomu, aby se vyhl zaplacení poplatků. V případě, že prodejce neposkytne jinou refundovací metodu firmě Kinguin, vyhrazuje si firma Kinguin právo na získání peněz přes společnosti vymahájící peníze. Můžeme také v pozastavit či úplně zastavit prodejcův vstup na naše stránky do té doby, než bude provedena platba.

Napravení chyb v platbách, které provedli prodejci kupcům

Rezervujeme si všechna práva k napravení všech chyb, které nalezneme. Napravíme všechny viditlné chyby tak, že strhneme částku potřebnou k refundaci v souladu s Kinguin  Smlouvou o Ochraně kupce.

Kinguin si rezervuje právo příjímat reklamace pouze po době 30-dní od data vytvoření objednávky. Po uplynutí této dané 30-denní reklamační lhůty, si Kinguin rezervuje právo nepřijímat jakékkoliv reklamace týkající se nefunkčních produktů.


12. Sdělení

12.1 Všechna právnická sdělení určená společnosti Kinguin.net by měla být odeslána v písemné formě,door-to-door službami, osobně či poštovně na následující adresu: Kinguin Ltd. Sdělení budou akceptována jakmile budou odeslána v jedné z výše zmíněných forem a jakmile budou převzaty firmou Kinguin.net.

12.2 Všechna právnická sdělení či požadavky uživatelům se stanou platnými, jestliže budou doručeny osobně, door-to-door službami, dodacími službami, faxem či emailem na posledně zmíněnou adresu, faxem či na emailovou adresu určenou pro uživatele Kinguin.net či dále uvedenou na stránkách Kinguin.net. Toto upozornění bude považované za platné, jakmile Kinguin.net bude možné:

a)prezentovat tuto informaci ve fyzické či elektronické formě uvedené na stránkách, která byla odeslána Uživateli

nebo

b)ihned uvést takovéto sdělení na místě dostupné všem uživatelům, bez jakýchkoliv poplatků

12.3 Uživatel souhlasí s tím, že všechna opatření, sdělení, požadavky, přiznání a jakékoliv další hlášení odeslané elektronicky firmě Kinguin.net budou odpovídat legálním požadavkům těchto hlášení v psané formě.


13. Obecná ustanovení

13.1. Pokud není uvedeno jinak v Dodatečných dohodách, toto opatření utváří celkovou dohodu mezi vámi a Kinguin.net v souladu používání našich stránek a služeb a nahrazuje veškeré předešlé opatření, jak psané či mluvené týkající se stejného tématu.

13.2 Kinguin.net a uživatel jsou nezávislé smluvní strany a žádná společnost, partnerská spolupráce a licence; žádný společný podnik , žádné zaměstnání nejsou ustanovena mezi nimi v tomto opatření.

13.3 V případě, že se jakákoliv podmínka stane neplatnou či nevymahatelnou, taková podmínka bude smazána a zbývající podmínky budou stale platné a vymahatelné.

13.4 Nadpisy jsou používané pouze jako odkazy a v žádném případě nedefinují, omezují či popisují rozsah či velikost jakékoliv sekce.

13.5 Nevymahatelnost jakékoliv práva, které Kinguin.net může mít nebo jeho zřeknutí jakýchkoliv porušení podmínek této dohody neustanovuje zřeknutí prohlášení k vynucení takového práva či zřeknutí firmou Kinguin.net

13.6 Kinguin.net je oprávněn k ustanovení podmínek tohoto opatření (včetně všech našich práv, názvů, výhod, zájmů,služeb a závazků v tomto opatření ) s ohledem na každou osobu či subject (včetně  partner Kinguin.net)

13.7 Toto opatření je určeno dla zákonů Hong Kongu beze zmínky k jejich odporujícím stanovením. Strany , které vyjádřily souhlas s tímto opatřením jsou subjektem soudních pravomocí v Hong Kongu.

Live Chat
If you change the country of residence the retail price will include the tax applicable for that country, or no tax if outside of the EU
I understand