kinguin loginAttention!From 1st January 2015 the European Union changes the tax regulations.Please choose appropriate tax region below.

Start selling now

Přihlaš se nyní
arrow login
100% verified sellers
A money back guarantee
KBP dedicated deals
Priority with our Customer Service
Podpora
FAQ
Frequently Asked Questions
Create a Ticket
Rychlá podpora
Chat online

Podmínky webové stránky a její užívání

1. Podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte s podmínkami jejího užívání, všemi platnými zákony a předpisy a také souhlasíte, že jste zodpovědný za dodržování všech příslušných zákonů. Pokud nesouhlasíte s některými podmínkami, je Vám přístup a užívání zakázán. Materiály, které jsou obsaženy na této webové stránce jsou chráněny autorským a obchodním právem .

2. Povolení k užívání

Povolení je poskytnuto za předpokladu, že dojde ke stažení pouze jedné kopie z materiálů ( informace nebo software) na Kinguin Limited´s webové stránce pro soukromé, nekomerční a krátkodobé zhlédnutí. Jedná se o udělení licence ne o její získání, proto jsou následující úkony zakázány.

  • Upravení nebo kopírování materiálů
  • Užívání materiálů pro komerční účely nebo pro veřejnost ( komerční nebo nekomerční)
  • Pokus o změnu softwaru obsaženého na webové stránce Kinguin Limited´s
  • Odstranění autorských práv nebo jiných vlastnických notací z daných materiálů. Dále předložení materiálů jiné osobě nebo kopie materiálů na jiný server.

Toto povolení je automaticky ukončeno, pokud dojde k porušení některé z těchto podmínek a může být ukončeno ze strany Kinguin Limited kdykoliv. Ihned po zhlédnutí těchto materiálů nebo po vypovězení licence, jste povinni zničit veškeré stažené materiály ve Vašem vlastnictví, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.


3. Zřeknutí odpovědnosti
    The materials on Kinguin Limited's web site are provided "as is". Kinguin Limited makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Kinguin Limited does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.Kinguin Limited se nezaručuje za
 

4. Omezení

V žádném případě by neměli Kinguin Limited nebo jeho poskytovatelé být odpovědni za náhradu škod ( kromě doby promlčení, odškodné za ztrátu dat nebo zisku. Nebo kvůli přerušení obchodu) vzniklého z důvodu užívání nebo neschopnosti užití materiálů na Kinguin Limited, ani když Kinguin Limited nebo oprávněný představitel Kinguin Limited nebyli upozorněni ústně či písemně jsou odpovědni za škodu. Jelikož soudní pravomoce nepovolují omezení, které byly nepřímo garantovány nebo omezení z právní odpovědnosti za následné nebo již vzniklé škody, tyto omezení se již nevztahují na Vás.

5. Revize a tiskové chyby

Materiály objevující se na Kinguin Limited´s můžou zahrnovat technické, tiskařské nebo fotografické chyby. Kinguin Limited nezaručují, že některé z materiálů na těchto webových stránkách budou přesné, kompletní nebo aktuální. Kinguin Limited může provádět změny v materiálech obsažených na webových stránkách kdykoliv bez předešlého upozornění, ovšem nezavazuje se k aktualizaci materiálů na těchto stránkách.

6. Odkazy

Kinguin Limited nekontroluje odkazy webových stránek a není odpovědný za obsah všech takových odkazů. Zahrnutí čehokoliv v jakémkoliv odkazu nenese odpovědnost za stránku Kinguin Limited. Využití takovýchto linků je pouze na Vaši zodpovědnost.

7. Pozměnené výrazy na stránkách

Kinguin Limited může upravovat výrazy pro užívání jeho webových stránek kdykoliv bez upozornění. S použitím webové stránky souhlasíte s aktuální verzí Obchodních podmínek a zavazujete se k jejímu současnému stavu.

8. Vládní právo

Jakékoliv právo spojené se stránkami Kinguin Limited musí korespondovat a v žádném případě nesmí být v nesouladu s ústavním právem státu Hong Kong.


Obecné podmínky jsou spojeny s Užíváním webo stránky.

Live Chat
If you change the country of residence the retail price will include the tax applicable for that country, or no tax if outside of the EU
I understand