Svatý Patrik v Česku prakticky neznámý

Svátek Svatého Patrika, je ve světě velmi rozšířený. Hlavně v Irsku a v zemích se silnou irskou přistěhovaleckou menšinou. Slaví se 17. března. Kdybychom počeštili jméno Patrik, pak vycházíme z latinského slova Patria, což znamená vlast a ejhle - 17. března slaví v Česku svátek Vlastimil, což je vlastně ekvivalent jména Patrik.

 

U příležitosti tohoto svátku se pořádají průvody, lidé chodí v maskách, pije se zelené pivo a všude vládne zelená barva.


Symbolem sv. Patrika je zelený jetelový trojlístek - na němž, podle legendy, vysvětloval trojjedinost Boží.
Je patronem Irska a měl zásadní podíl na pokřesťanštění této země, kdy se mu podařilo misií vytlačit původní druidské náboženství. Tento trojlístek se zřejmě také stal příčinou toho, že je svátek svatého Patrika spojován se štěstím a možností výher, či nalezením pokladů. Proto se také často vyskytují v symbolice tohoto dne nejrůznější zelení skřítci, jako hlídači pokladů a nositelé peněz.

 

 

 

 Jeho historická existence není zpochybňována. Je doloženo, že Patrik byl misionářem v Irsku a měl velmi významné postavení. Měl být opatem či biskupem z Armaghu. Kdy ale žil je už složitější.


Nejrůznější prameny uvádějí různá data jak jeho narození, tak jeho smrti. Faktem je, že žil na přelomu 4. a 5. století.  Ulsterské anály uvádějí, že se narodil roku 387 a zemřel 17. března roku 461 - proto se slaví 17. března Saint Patrick's Day.

 

 

Dle legendy vyhnal z Irska hady, proto se prý dodnes na ostrově žádný z těchto plazů nevyskytuje. Podle některých interpretací může jít o nepochopenou alegorii (symbol hada byl používán druidy, jejichž náboženství bylo nahrazeno Patrikem šířeným křesťanstvím).

Kromě Irska je sv. Patrik také patronem kadeřníků, kovářů, havířů a bednářů. Rovněž se k němu obracejí sedláci při modlitbě za dobytek. Nejčastěji jej však lidé prosí, aby od nich odehnal zlo.