Ενημέρωση 03/10/2013 Ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους υποστήριξης για το kinguin.gr και άλλες πληροφορίες σχετικά με την διευκόλυνση σας ως προς τις αγορές κτλ.